Výzkum nové koncepce spalovací komory C(P)DT

Stand segmentu spalovací komory

Cíle řešení

Projekt C(P)DT, je zaměřen na vytvoření metodiky návrhu, experimentální ověření a modelování nové koncepce spalovací komory C(P)DT (Combustor with (Premixing) Delivery Tubes) určené zejména pro malé turbínové jednotky.

 

Účastníci projektu

  • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
  • České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 

Program

FT-TA5/073
FT - TANDEM (2004-2010)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

 

Zahájení řešení:

1.4.2008

 

Ukončení řešení:

30.12.2010

 

Řešitelský útvar VZLÚ:

 

Ing. Radek Hýbl
Motory
​Tel : +420 225 115 477