Výzkum nestacionárního proudění v axiálním turbínovém stupni

Digitální model turbínového stavu

Cíle řešení

Cílem projektu je dosáhnout vyšší účinnosti lopatkových turbínových strojů efektivní optimalizací průtočných částí. Prostředkem k dosažení tohoto cíle bude podrobné ověření nestacionárních proudových polí prostřednictvím nového experimentálního zařízení.

 

Účastníci projektu

  • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
  • ŠKODA POWER a.s.
  • České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní
  • Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta strojní

 

Role VZLÚ v projektu

VZLÚ vystupuje v roli řešitele a koordinátora tohoto národního projektu MPO. Hlavním cílem projektu je vybudování zkušebního turbínového stavu pro možnost nestacionárního měření proudění v axiálním turbínovém stupni. Tento stav by měl být zabudován do cirkulačního vysokorychlostního tunelu VZLU. Rozšíří se tak možnost výzkumu v oblasti problematiky turbostrojů.

Hlavní činností VZLU je sestavení metodik nestacionárního měření, konstrukce a výroba sond se zabudovanými tlakovými snímači – sondy rychlé odezvy, které jsou nezbytné pro nestacionární měření. V posledním roce proběhne zakomponování všech nově vyvíjených prvků do realizovaného stavu a proběhne měření na modelu turbínového stupně.

 

Program

FT-TA5/067
FT - TANDEM (2004-2010)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

 

Zahájení řešení:

1.4.2008

 

Ukončení řešení:

30.12.2010

 

Řešitelský útvar VZLÚ:

Ing. Jiří Fiala
Aerodynamika, VZLÚ
Tel: +420 225 115 260