Výzkum a vývoj komponent, technologií a systémů pro malé družice

uvod-teleskop-20171219160644

vývojové práce pro nanosatelity:

 • Vývoj palubních počítačů (OBC) pro nanosatelity 
 • Vývoj systémů řízení orientace a stabilizace pro nanosatelity (ADCS/AOCS)
 • Vývoj mechanických systémů pro nanosatelity 
 • Vývoj operačních systémů a řídicího software pro nanosatelity
 • Vývoj a testování nove generace mikroakcelerometrů pro použití v kosmu
 • Vývoj nanosatelitních platforem 
 • Vývoj iontových motorů, technologií a systémů pro air-breathing iontové motory
 • Vývoj a dodávky vědeckých přístrojů pro použití v kosmu v SERENUM, a.s.
 • Návrh a vytvoření engineering modelů a letových kusů
 • Integrace nanosatelitů a související vývojové práce

 

vybavení:

 • Čistá místnost (ISO8, ISO7)
  • Montáž, pájení, měření
  • Čistota - místnost: ISO8 (100,000) 30m2, ISO7 (10,000) 25m
 • Vibrační testy (quasistatika, sinus, random, shock)
 • Termovakuová komora  
  • Objem komory: 1m3, míra vakua: méně než 10-3 Pa
  • Teploty: rozsah: -70ºC ÷150ºC, přesnost: 0,1ºC, rychlost: 1ºC/min
  • Maximální rozměry předmětu pro testování v TV komoře: 850 x 950 x 800
 • SW pro pevnostní analýzy (Patran/Nastran, Adams, Abaqus, ANSYS), simulace v Matlabu, CAD/CAM design (Catia, PRO/E, …)

 

Řešené Výzkumné projekty (mimo projekty ESA):

 • VZLUSAT-1:  "Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu“  (2013-2017, TAČR-ALFA, projekt č. TA03011329)
 • X-RAY:  "Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem Timepix“ (2014-2017, TAČR-ALFA, projekt č. TA04011295)
 • OPTIKOM -  "Kompozity s modifikovanými optickými vlastnostmi povrchu pro aplikace ve vesmíru" (2017 – 2020,  MPO-TRIO, projekt č. FV20457)
 • REX - "Studium detekce a zobrazování zdrojů rtg. záření pro astrofyziku" (2019 - 2021, MŠMT - Inter-Action, projekt č. LTAUSA18094)
 • ORBIT - "Technologický demonstrátor - Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix" (2019 - 2022, TAČR - Epsilon, projekt č. TH04010294)
 • Kosmické technologie“, dílčí cíle 1-3 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO)

 

kontaktní osoba:

Ing. Radek Peřestý,  ved. útvaru Kosmické technologie ve VZLÚ, ředitel společnosti SERENUM a.s.
tel: 225 115 115, e-mail: peresty@vzlu.cz