Výzkum a vývoj hybridních kompozitní konstrukcí s využitím aditivních technologií

3dtisk-20181226184243

Hybridní kompozity s aditivní výrobou:

  • Vývoj typizovaných konstrukčních uzlů: konvenční kompozit / 3D tištěný komponent
  • Vývoj konstrukčních prvků zhotovených 3D tiskem s výztužnými vlákny
  • Vývoj metod 3D tisku s vyztužením kontinuálními vlákny
  • Vývoj metod topologické optimalizace kompozitních konstrukcí


VYBAVENÍ:

  • Zázemí vývojové dílny
  • CAD software CATIA a Autodesk Inventor
  • Simulia Abaqus
  • 3D tiskárna


Řešené Výzkumné projekty:

  • “Kompozitní konstrukce s vysokým podílem 3D tisku“ (2017, institucionální podpora MPO)
  • Pokročilé kompozitní materiály a technologie“, dílčí cíl 2 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO)


kontaktní osoby:

Ing. Jan Kužel, Vedoucí útvaru Kompozitní technologie, VZLÚ
tel: +420 225 115 226, e-mail: kuzel@vzlu.cz

Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D., Vedoucí vývoje a konstrukce, Kompozitní technologie, VZLÚ
tel: +420 225 115 480, e-mail: cabrnoch@vzlu.cz