Výzkum a optimalizace rozvíření v radiálně axiálním vstupním ústrojí

Celý název projektu:

Výzkum a optimalizace rozvíření v radiálně axiálním vstupním ústrojí s ohledem na dosažení návrhových parametrů a vzájemné spolupráce s prvními stupni axiálního kompresoru malého turbínového motoru.

 

Cíle projektu:

Výzkum spolupráce radiálně axiálního vstupu se smíšeným (axiál + radiál) kompresorem. Optimalizace účinnosti, výroba experimentálního vzorku - verifikace výpočtových parametrů.

 

Účastníci projektu:

  • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  • FF Invest, a.s.

 

Program:

FT-TA5/034 FT - TANDEM (2004-2010)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

 

Zahájení řešení:

14.3.2008

 

Ukončení řešení:

30.12.2010

 

Řešitelský útvar VZLÚ:

Ing. Radek Hýbl
Motory
Tel : +420 225 115 477