Vývojové práce pro letecké vrtule

Pozemní zkušební zařízení pro vrtule

vývojové práce pro vRtule:

 • asistence při vývoji vrtulových listů a vrtulových systémů
 • využití multifunkčních kompozitních materiálů pro letecké vrtule
 • vývoj leteckých vrtulí pro hybridní letouny nové generace (např. ducted fan)
 • návrh odmrazovacích systémů leteckých vrtulí
 • řešení problematiky vířivého flatru u letounů s turbovrtulovými motory

 

VYBAVENÍ:

 • FEM SW MSC. Patran / MSC. Nastran
 • FEM SW FEMAP / NEi Nastran
 • CAD SW Catia V5
 • Zázemí prototypové dílny pro výrobu kompozitových dílů
 • Optimalizace procesu injektážního prosycení kompozitového dílu pojivovou pryskyřicí pomocí simulace v aplikaci RTM-Worx© a PAM-RTM©
 • Mobilní zodolněné počítače Dewetron s přesnými a rychlými měřícími kartami National Instruments
 • Tenzometrické ústředny
 • Telemetrické bezdrátové měřící zařízení Kraus (tenzometry, termočlánky)
 • Sběrné kroužky HBM pro kontaktní přenos měřeného signálu z rotujícího dílu
 • Měření vibrací pomocí akcelerometrů
 • Elektrodynamické vibrátory a výkonové zesilovače pro modální analýzu
 • SW pro sběr dat a vyhodnocení, analýzu hluku, modální analýzu apod.

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • EPOS -  „Vývoj elektrické pohonné jednotky (EPJ) pro malý letoun a její letové ověření“, (2011-2013,  TAČR – ALFA1, projekt č.TA01030821)
 • TDAAS -  “Traffic Detect and Avoid System“, (2012-2014,   TAČR – ALFA2, projekt č.TA02030572)
 • SERVO -  “Elektro-mechanický systém regulace vrtule pro letadla s velkou manévrovací schopností“,(2012-2014, TAČR – ALFA2, projekt č.TA02030870)
 • ESPOSA - ”Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft“, WP 6.3 –  Tools for engine and nacelle aeroelastic integration – “Whirl Flutter (2011-2015, EK – 7. rámcový program EU, projekt č. 284859)
 • PROPCONEL – “More electric, advanced hydromechanics propeller control components“, (2016-2019, JU – Clean Sky 2, projekt č. 714371)
 • DEICER – “Integrovaný protinámrazový systém kompozitních listů leteckých vrtulí”, (2016-2019, MPO-TRIO, č. projektu  FV10556)
 • ARGOS  - “Aerospace propeller useful for diesel engines with extreme excitation of vibrations“, (2016-2019, JU – Clean Sky 2 of the EU, projekt č. 714030)

 

kontaktní osoba:

Ing. Jindřich Rosa, výzkumný pracovník, Kompozitní technologie, VZLÚ
tel: +420 225 115 243, e-mail: rosa@vzlu.cz