Vývoj vědeckých přístrojů pro použití v kosmu v dceřiné společnosti Serenum, a.s.

Hlavní zaměření společnosti:

Dceřiná společnost VZLÚ firma Serenum, a.s. vyvíjí a dodává speciální vědecké přístroje a další zařízení určené pro experimenty a měření prováděná v kosmu. Aktuální nabídka prací zahrnuje:

 • Zakázkový návrh elektroniky
  • Zakázkový vývoj elektroniky, číslicové zpracování signálů, systémy sběru dat, řízení procesů v reálném čase
  • Návrh obvodů v FPGA (programovatelných hradlových polích), návrh syntetizovatelných logických bloků
 • Návrh měřicích a řídicích algoritmů
  • Analýza, výpočty a implementace regulátorů a estimátorů
  • Zakázková instrumentace, analýza a řízení pohybu v robotice, navigace
 • Správa času a hodin
 • Zákaznický návrh a vývoj mechaniky

Společnost Serenum navazuje na aktivity VZLÚ, který se od roku 2002 se VZLÚ zabýval vývojem a výrobou nové generace přesných mikroakcelerometrů pro měření velmi malých zrychlení v kosmu a  pro výzkum ionosféry. Tato velmi přesná zařízení umožňují měřit vliv negravitačních sil na parametry oběžné dráhy umělé družice Země, následně pak je možné zpracovat a upřesnit dynamické modely zemské termosféry. VZLÚ spolupracoval na kosmickém projektu SWARM, jako dodavatel mikroakcelerometrů, které se staly součástí tří satelitů umístěných na polárních orbitech ve výškách mezi 400-550 km. Mise projektu SWARM byla  zaměřena na výzkum geomagnetického pole Země.

V této odborné oblasti se VZLÚ zúčastnil také projektu TEASER, podporovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Cílem projektu bylo ověření funkčnosti nové generace mikroakcelerometrů v kosmickém prostředí. Přístroj byl součástí ruského satelitu Tatiana 2 a na oběžnou dráhu byl vynesen raketovým nosičem Sojuz v roce 2009. VZLÚ se částečně podílel i na projektu českého satelitu MIMOZA, který byl postaven na Akademii věd České republiky. VZLÚ poskytnul některé vývojové a kvalifikační mechanické zkoušky pro tento satelit.
 

KONTAKTní osoba:

Ing. Radek Peřestý, ředitel Serenum, a.s.,
tel: 225 115 496, e-mail: peresty@serenum.cz