Vývoj speciálních polymerních pěn a biopojiv

kompozity-peny-20181226122434

výzkum a vývoj v oblasti pěn a pojiv:

  • Vývoj epoxidových pěn
  • Vývoj pryskyřic z obnovitelných zdrojů
  • Modifikace pryskyřic za účelem úpravy jejich fyzikálně mechanických vlastností


VYBAVENÍ:

  • Zázemí vývojových laboratoří
  • Termomechanické analýzy materiálů
  • Zařízení pro dispergaci a homogenizaci směsí
  • Zařízení pro analýzu kontaktního úhlu


Řešené Výzkumné projekty:

  • "Reaktoplastické a geopolymerní pěny“ (2017, institucionální podpora MPO)
  • “Pokročilé kompozitní materiály a technologie“, dílčí cíl 1 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO)


kontaktní osoby:

Ing. Jan Kužel, Vedoucí útvaru Kompozitní technologie, VZLÚ
tel: +420 225 115 226, e-mail: kuzel@vzlu.cz

Ing. Linda Diblíková, Ph.D., Vedoucí skupiny Chemická laboratoř, Kompozitní technologie, VZLÚ
tel: +420 225 115 458, e-mail: diblikova@vzlu.cz