Vývoj speciálních nátěrových systémů

Výbrus

Asistence při vývoji nátěrových systémů:

 • Vývoj nátěrových systémů se sníženým obsahem těkavých organických sloučenin (VOC)
 • Vývoj speciálních nátěrových systémů pro integrální palivové nádrže letadel
 • Vývoj UV vytvrditelných povlaků pro letectví
 • Vývoj odstraňovačů nátěrů (např. pro letadla)
 • Vývoj nehořlavých interiérových nátěrů pro využití v letectví
 • Vývoj nátěrových systémů vhodných do extrémních klimatických podmínek

 

VYBAVENÍ:

 • Taber Abraser
 • Drsnoměr DR130
 • Tloušťkoměry s různými typy sond
 • Leskoměr
 • X-Rite spektrofotometr
 • UV Helios
 • Machu test
 • Autokláv
 • Mikroskop Arsenal LPT 2013-T

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • CVPU – “Centrum výzkumu povrchových úprav“, (2014-2019, TAČR – Centra kompetence, č. projektu TE02000011)
 • KATAFO-H -  “Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy“, (2017-2019,  TAČR – EPSILON, projekt č. TH02020019)
 • Pokročilé povrchové ochrany“, dílčí cíle 1-3 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO ).

 

kontaktní osoby:

Ing. Martina Pazderová, Ph.D., vedoucí útvaru Koroze a povrchové úpravy, VZLÚ
tel: 225 115 136, e-mail: pazderova@vzlu.cz

Ing. Alena Koukalová, vědecký pracovník, VZLÚ
tel: 225 115 146, e-mail: koukalova@vzlu.cz