Vývoj speciální sondy a konkrétní metodiky kontroly kritického místa kluzáků L13 Blaník

Na základě objednávky Aircraft Industries řeší VZLÚ vývoj speciální sondy (s pomocí subdodavatele) a konkrétní metodiky kontroly kritického místa kluzáků L13 Blaník metodou vířivých proudů. Vývoj vlastní unikátní sondy i metodiky je ušit na míru konkrétnímu konstrukčnímu řešení kritického místa a je koncipován tak, aby bylo možné provádět NDT kontroly přímo u provozovatelů.

 

Současně VZLÚ touto formou děkuje aeroklubům, které poskytly pro řešení daného problému části nebo celá křídla Blaníků vyřazených z provozu.