Vývoj nové celokompozitní lopatky

Útvar Leteckých vrtulí VZLÚ, a.s dokončuje vývoj nové konstrukčně zcela převratné celokompozitní lopatky pro ventilátor pohonu aerodynamického tunelu pro univerzitu v Ontariu (Kanada).

Úspora hmotnosti jedné lopatky činí 65% oproti duralové konstrukci. Lopatka je vyráběna procesem RTM s využitím veškerého know-how z oboru leteckých vrtulí. Konstrukce je navržena z teplotně odolných materiálů s uhlíkovou a aramidovou výztuží. K jejímu vývoji byly využity nejmodernější simulační a výpočtové nástroje a ve svém oboru se řadí na světovou špičku jak po konstrukční tak technologické stránce.

Originální technická řešení lopatky jsou chráněna užitnými vzory udělenými Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze.