Vývoj multifunkčních kompozitních materiálů na bázi geopolymerů

obrazek5-20181225121652

R&D aktivity v oblasti geopolymerů:

 • Vývoj konstrukčně využitelných geopolymerních pěn
 • Vývoj geopolymerů se zvýšenou mechanickou a tepelnou odolností ve vlhkém prostředí (hydrofobní geopolymery)
 • Vývoj reaktoplastové matrice s hydrofobními vlastnostmi
 • Vývoj protipožárních a tepelně izolačních vrstev na bázi geopolymerů
 • Vývoj ochranných vrstev na bázi hydrofobních geopolymerů
 • Vývoj geopolymerních výztuh pro konvenční konstrukce
 • Statické a únavové zkoušky vzorků, uzlů a konstrukcí
 • Provozní a klimatické zkoušky vzorků, uzlů a konstrukcí
 • Zkoušky žáruvzdornosti dle CS 25 Appendix F Part III


VYBAVENÍ:

 • Zázemí prototypové dílny
 • Laboratoř pro termomechanické analýzy
 • Laboratoře pro provozní a klimatické zkoušky
 • Laboratoře statických a únavových zkoušek
 • Laboratoř pro zkoušky žáruvzdornosti


Řešené Výzkumné projekty:

 • FSS – FUTURE SKY SAFETY, ”WP7.2 - Material solutions to mitigate fire, smoke and fumes in cabin“,  (2015-2018, EK - H2020, smlouva č. 640597)
 • “Pokročilé kompozitní materiály a technologie“, dílčí cíl 1 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO).


kontaktní osoba:

Ing. Jan Kužel, Vedoucí útvaru Kompozitní technologie, VZLÚ
tel: +420 225 115 226, e-mail: kuzel@vzlu.cz