Vývoj kompozitních průmyslových ventilátorů a difuzorů

Ventilátor V934 aerodynamického tunelu VZLÚ

R&D aktivity pro průmyslové ventilátory:

 • Studie moderních řešení rotorů
 • Optimalizace rotorů pro konkrétní aplikace, např. energetika, aerodynamické tunely aj.
 • Aerodynamické a strukturální analýzy
 • Zkoušky rotorů a jejich konstrukčních uzlů
 • Vývoj výrobních technologií kompozitních lopatek
 • Zajišťujeme prototypovou či zakázkovou výrobu


VYBAVENÍ:

 • Vlastní konstrukční, vývojové a zkušební kapacity
 • Výrobní kapacity pro kompozitní konstrukce
 • Laboratoře pro provozní a klimatické zkoušky
 • Laboratoře statických a únavových zkoušek


Řešené Výzkumné projekty:

 • VENTILÁTOR FANS -  “Aplikace kompozitů v konstrukci technologických celků“(2009-2012, MPO – TIP1, projekt č. FR-TI1/243)
 • PW JET – ”Rodina ekologických, technologicky nových axiálních přetlakových ventilátorů s nízkou hmotností, vysokou účinností a nízkou hlučností s průměry od 300 do 700 mm”, (2011-2013, TAČR-ALFA1, projekt č. TA01031311)
 • DIFUZOR - “Snížení energetické náročnosti chladicích věží“ (2012-2014, TAČR – ALFA2, projekt č. TA02010417)
 • MOVEZ - “Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení“ (2014-2017, TAČR-ALFA4, projekt č. TA04020228)

 

kontaktní osoba:

Ing. Jan Kužel, Vedoucí útvaru Kompozitní technologie, VZLÚ
tel: +420 225 115 226, e-mail: kuzel@vzlu.cz