Vývoj bezpilotního dronu ve VZLÚ v rámci projektu AUVIS

Projekt AUVIS

VZLÚ se v letech 2010-2014 podílel na řešení projektu AUVIS - Automatizovaný vzdušný informační systém vypsaný v rámci Ministerstva vnitra ČR.

Projekt zahrnoval kromě technických zařízení potřebných pro automatizovaný vzdušný IS také bezpilotní letadlo.

VZLÚ zajistil koncepční, aerodynamický a následně i technologický vývoj draku letadla, který podléhal přísným hmotnostním požadavkům. Zároveň musel plnit požadavky civilního letadla, aby bylo možné  následné zařazení do rejstříku schválených bezpilotních letadel pro civilní použití. Tento požadavek vznesla Policie ČR, která se stala jedním z potenciálních uživatelů.

Aerodynamický návrh draku musel splnit předpokládanou maximální vzletovou hmotnost do 20kg. V průběhu řešení však docházelo ke změnám ve vývoji platné legislativy, která nakonec umožnila překročení limitní maximální vzletové hmotnosti 20 kg pro danou kategorii bezpilotních letadel. Nemalá pozornost byla věnována výběru motoru a návrhu vrtule, která musela poskytnout mimo jiné dostatečnou zálohu tahu pro vzlet a počáteční stoupání při startu v husté zástavbě.

Konstrukce draku byla navržena z kompozitních materiálů vyztužených uhlíkovým a aramidovým vláknem s použitím infuzních technologií výroby.

Na základě provedených letových zkoušek je možné tvrdit, že projektované vlastnosti letounu byly dosaženy v plné míře.