Vývoj a využití optimalizačních metod

AKTIVITY V OBLASTI OPTIMALIZACE:

 • Aerodynamická multikriteriální optimalizace profilů, křídel, vztlakové mechanizace
 • Optimalizace tenzometrických vícekomponentních interních a externích
 • Optimalizace v dalších oborech např. vzduchotechnika, strojírenství, elektrotechnika, doprava, chemie, biologie, ekonomika, bankovnictví apod. , ve spolupráci s odborníky z daného oboru


VYBAVENÍ:

 • Multikriteriální mikrogenetický algoritmus
 • Metamodelovací balík, založený na gaussovských procesech
 • Univerzální testovací optimalizační rozhraní PISA
 • Univerzální optimalizační rozhraní pro složité optimalizace


KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Petr Vrchota, Ph.D., vedoucí útvaru Aerodynamika
tel: 225 115 260, e-mail: vrchota@vzlu.cz

 

REFERENCE:

 • Lassaline J. V., Walsh P. C., Vrchota P., Caiazzo F.: „Optimization of a Supersonic Nozzle“, International Review of Aerospace Engineering, April 2009, No. 2, pp 77-83
 • Vrchota P., Hospodář P.: „Response Surface Method Application to High-Lift Configuration with Active Flow Control“, Journal of Aircraft, November 2012, Vol. 49, No. 6, pp. 1796-1802, DOI: 10.2514/1.C031624
 • Hospodár P., Szöllös A., Vrchota P.∗: Global optimization of two-dimensional high lift aerodynamic system. 28TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL COUNCIL OF THE AERONAUTICAL SCIENCES, Brisbane, Australia; 09/2012
 • Petr Vrchota: RESPONSE SURFACE APPLICATION TO ACTIVE FLOW CONTROL OPTIMIZATION. International Conference on Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems - EUROGEN 2011, Capua, Italy; 09/2011