Využití prostředků SHM pro monitorování stavu leteckých konstrukcí

SU-22 unavové zkoušky

Aktivity v oblasti shm:

 • Poradenství a konzultace pro vhodné umístění senzorů na letecké konstrukci
 • Vývoj nových metodik a aplikací
 • Vývoj a využití experimentálních SHM/NDT zařízení na bázi ultrazvuku (UT/PAUT – Phased Array Ultrasonic Testing) a vířivých proudů (EC/ECA- Eddy Current Array) pro laboratorní monitorování stavu leteckých konstrukcí, vývoj pomocného software pro experimenty
 • Vývoj a využití experimentálních SHM/NDT zařízení na bázi elektrické impedanční tomografie (ERT – Electric Resistance Tomography) pro laboratorní monitorování stavu leteckých konstrukcí, vývoj měřícího software pro experimenty s využitím ERT
 • Vývoj a výzkum v oblasti monitorování konstrukcí s využitím povrchových ultrazvukových vln (UGW – Ultrasonic Guided wave) pro oblast kovových i kompozitních konstrukcí
 • Výzkum v oblasti využití zabudovaných optických vláken s využitím tzv. Braggových mřížek (FBGs - Fibre Bragg Gratings)pro monitoring a inspekci kompozitních konstrukcí
 • Rozvoj využití NDT metod pomocí akustické emise (AE – Acoustic Emission) pro výzkumné a vývojové projekty
 • Bezkontaktní sledování konstrukcí, identifikace a měření poškození pomocí optických metod
 • Získávání a analýza dat ze senzorů napětí při pozemních či letových zkouškách
 • Softwarová predikce provozní životnosti letecké konstrukce při využití zátěžových spekter získaných v rámci zkoušek či provozu letounu
 • Vývoj experimentálních zařízení a přípravků pro nedestruktivní evaluaci kovových, kompozitních a hybridních konstrukcí pomocí ultrazvuku, vířivých proudů a elektrické impedanční tomografie (ERT)
 • Vývoj software, metodik a postupů pro nedestruktivní evaluaci
 • Vývoj softwarových nástrojů pro počítačové simulace provozních a výrobních poškození, např. růst trhliny při delaminaci, analýzy impaktů vč. BVID (Barely Visible Impact Damage), kumulace poškození v místech výrobních/provozních vad, vyhodnocován regresních modelů únavy konstrukcí aj.
 • Vývoj nástrojů a technických řešení oprav, zpomalení šíření poškození, efektivní spojování a přenos zatížení v kompozitních a hybridních konstrukcích
 • Vývoj experimentálních zařízení a přípravků pro analýzy šíření poškození v kompozitních konstrukcích, analýzy stavu zastavovače trhlin

 

VYBAVENÍ:

 • FBGuard (Safibra)
 • Dakel Xedo
 • Accelent ScanGenie II

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • AERONEWS –“Health monitoring of aircraft by Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy“ (2004-2008, FP6 EU, projekt č. 502927)
 • STRAINMON – “Strain Monitoring in Composite Stiffened Panels Using Sensors“, (2011-2012, JU – Clean Sky, Project ID: 296514)
 • SMART COMPOSITES -  “Návrh inteligentních kompozitních struktur“, (2011-2014, GAČR,  projekt č. GAP101/11/0288)
 • SARISTU – “Smart Intelligent Aircraft Structures“, (2011-2015, FP7 EU, č. smlouvy 284562)
 • BOPACS – „Boltless assembling and repair Of Primary Aerospace Composite Structures“, (2012-2016, FP7 EU, č. smlouvy 314180)
 • SIGMA -  “Integrace SHM do systému zajištění pokračující letové způsobilosti malého dopravního letounu“, (2013-2016, TAČR – ALFA3, projekt č. TA0301014003)
 • CKLT – „Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí“, (2012-2019, TAČR – Centra kompetence, projekt č. TA02000032)
 • TERMOPLAST – “Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí”, (2018-2020,  MPO-TRIO, č. projektu FV30033)
 • “Chytré a spolehlivé letecké konstrukce“, dílčí cíle 1-2 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO ).

 

kontaktní osoba:

Dr. Ing. Roman Růžek, vedoucí skupiny Materiály, Technologie a NDT, VZLÚ
tel: +420 225 115 153, e-mail: ruzek@vzlu.cz