Vysokorychlostní aerodynamika ve strojírenství

Cíle řešení

Cílem VZ je podpora a rozvoj výzkumu v oblasti vysokorychlostní aerodynamiky, který má mimořádný význam pro letecký a energetický průmysl. VZ je zaměřen na vnější i vnitřní aerodynamiku v rozsahu subsonických až supersonických rychlostí. Řešena je problematika proudícího média v okolí těles i uvnitř kanálů.

Experimentální výzkum je prováděn s využitím podtlakových i cirkulačních aerodynamických tunelů. Současně jsou rozvíjeny metody matematického modelování a numerického řešení 2D/3D proudění (CFD). V rámci VZ je vyvíjen vlastní software. Výsledky budou ověřeny na základě srovnání s jinými metodami a experimentálními daty.

Výsledky výzkumu v dané oblasti jsou bezprostředně využívány českými výrobci, což vede ke zvýšení konkurenceschopnosti jejich produktů. Nové poznatky jsou popsány ve výzkumných a technických zprávách, jsou presentovány na národních/mezinárodních konferencích a publikovány v odborných časopisech. Mezi důležité výsledky VZ patří podpora týmu specializovaných odborníků.

 

Identifikační kód

MSM0001066902

 

Zahájení řešení

1.1.2004

 

Ukončení řešení

31.12.2010

 

Řešitelský útvar VZLÚ:

Ing. Jiří Fiala
Aerodynamika
Tel: +420 225 115 260