Výsledky programu Inovačních voucherů pro Prahu

Výsledky programu Inovačních voucherů pro Prahu


V dubnu jsme Vás informovali ohledně možnosti zapojení do programu Inovační vouchery v Praze. Výzva pro žádosti se uskutečnila v květnu 2013, v polovině srpna pak proběhl výběr žádostí prostřednictvím losování za účasti primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka. Do Inovačních voucherů se nakonec přihlásilo celkem 146 podnikatelských subjektů. Vylosovaných bylo 58, ti si mezi sebou rozdělí celkovou dotaci 10 milionů korun, kterou hlavní město Praha pro první ročník projektu vyčlenilo.


Za VZLÚ se programu zúčastnil útvar Pevnost konstrukcí, který byl součástí 4 projektových návrhů. Konkrétně se jednalo o dva návrhy z oblasti materiálového zkušebnictví a další dva z oboru zubních chráničů používaných při kontaktních sportech. VZLÚ uspělo ve dvou žádostech zaměřených na materiálové zkoušky. Spolupráce s průmyslovými partnery bude zahájena v nejbližších dnech. Průmysloví partneři, kteří v programu Inovačních Voucherů uspěli, budou moci objednávat své služby u VZLÚ a využít finanční podpory programu.

Vzhledem k úspěchu letošního ročníku Inovačních voucherů zástupci Prahy přislíbili, že příští ročník bude mít výrazně vyšší dotační podporu. VZLÚ se chystá do voucherů zapojit i v dalších letech.