Výroční mítink mezinárodního projektu CERFAC ve VZLÚ

Výroční mítink mezinárodního projektu CERFAC ve VZLÚ

Ve dnech 25. a 26. Dubna se ve VZLÚ konal výroční 30M mítink projektu 7RP CERFAC (Cost effective reinforcements for fastener areas in composites).

Hlavním cílem projektu je návrh a výroba cenově efektivních spojů s vysokými pevnostními vlastnostmi pro použití v primárních kompozitních leteckých konstrukcích. Nové typy spojů umožní zvýšit poměr pevnosti k cenovým nákladům a Damage Tolerance vlastnosti oblasti spoje. Zvýšení pevnosti bude dosaženo bez zvyšování hmotnosti, tlouštěk a tuhosti, přičemž současně bude snižován počet spojovacích prvků. Zvýšení užitných vlastností spojů bude dosaženo aplikací nejmodernějších kompozitních materiálů na bázi uhlíku a technologií (např. NCF, Fibre Patch Preforming, atd.).

Mítinku se zúčastnili zástupci z 15-ti evropských podniků participujících na projektu. Hlavní koordinátorem projektu je firma CENEARO a do projektu jsou zapojeni také hlavní výrobci letecké technicky v Evropě (EADS, Dassault, SABCA, Eurocopter), univerzity a výzkumná pracoviště.

Více informací o projektu naleznete na http://www.cerfac-project.eu