Výpočty a numerické simulační nástroje pro vnitřní proudění v turbínových motorech

R&D aktivity v oblasti výpočtů a simulací:

 • Vývoj nástrojů pro aerodynamický návrh kompresorových a turbínových kol optimalizovaných pro letecké aplikace
 • Výpočty a simulace proudění v lopatkových strojích (plynové turbíny), využití nejnovějších modelů přechodů v mezní vrstvě a modely slině zavířeného proudění
 • Vývoj software pro výpočet nestacionárního chování radiálního kola kompresoru leteckého motoru založený na RANS/LES přístupu včetně výpočtů v oblasti vzniku rázových vln v kanálech při vysoké rychlosti proudění 
 • Vývoj software pro automatické generování výpočtové sítě pro CFD simulace proudění v oběžném kole radiálního kompresoru
 • Vývoj software pro návrh kompresorových kol respektující nestacionární chování kompresoru v přechodových a extrémních režimech
 • Výpočty v oblasti turbínových kol včetně experimentálního ověření

 

VYBAVENÍ:

 • Široká platforma řešičů na bázi OpenFOAM včetně vlastního vývoje řešičů zaměřených na pro řešení proudění v širokém rozsahu rychlostí (AUSM+upDyMFoam) a reaktivního proudění (MRSTsFoam)
 • Software pro aerodynamický návrh oběžného kola radiálního kompresoru - VKK-VZLU
 • Software ATS-MXP- Software pro výpočet stacionárního turbulentního proudění ve stupni axiální turbíny

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • ESPOSA -  „Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft“,  (2011-2015, EK – 7. rámcový program EU, projekt č. 284859)
 • LEMCOTEC – “Low Emissions Core-Engine Technologies“, (2011-2017, EK – 7. rámcový program EU, projekt č.283216)
 • Technologie pro moderní turbínové motory“, dílčí cíl 1 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO )

 

kontaktní osoba:

Ing. Jan Kubata, vedoucí útvaru Motory, VZLÚ
Tel: +420 225 115 232, mobil: +420 721 144 263, e-mail: kubata@vzlu.cz