Výpočty a numerické simulační nástroje pro proudění v lopatkových strojích

 R&D aktivity v oblasti výpočtů a simulací:

 • Výpočty a simulace proudění v lopatkových strojích (plynové a parní turbíny), využití nejnovějších modelů přechodů v mezní vrstvě (RANS, URANS) a modely slině zavířeného proudění (LES)
 • Numerická řešení radiálních mříží s nadzvukovým výstupem
 • Vývoj softwarových nástrojů pro stlačitelné proudění v rozváděcích radiálních mřížích (zejména pro energetické jednotky nižších výkonů)
 • Výpočetní simulace vícestupňových lopatkových strojů pomocí CFD (mixing plane, sliding mesh)
 • Analýzy proudění v lopatkovém stroji ve frekvenční oblasti (harmonic balance method)
 • Vývoj softwarových nástrojů pro 3D návrh turbínových lopatek
 • Vývoj optimalizačních software pro průtočné části turbín
 • Vývoj software pro výpočet stacionárního turbulentního proudění ve stupni axiální turbíny


VYBAVENÍ:

 • Široká platforma řešičů na bázi OpenFOAM včetně vlastního vývoje řešičů zaměřených na pro řešení proudění v širokém rozsahu rychlostí (AUSM+upDyMFoam) a reaktivního proudění (MRSTsFoam)
 • Software pro aerodynamický návrh oběžného kola radiálního kompresoru - VKK-VZLU
 • Software ATS-MXP- Software pro výpočet stacionárního turbulentního proudění ve stupni axiální turbíny


Řešené Výzkumné projekty:

 • ENERGO -  “Výzkum a vývoj malorozměrového lopatkového stupně“, (2012-2015,  TAČR – ALFA2, projekt č. TA02021336)
 • VÍCESTUPEŇ - “Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů“, (2014-2017, TAČR – ALFA4, projekt č.TA04020129)
 • UCPÁVKY -  “Vliv interakce proudění z ucpávek na efektivitu práce stupňů parních turbín“, (2017-2020, TAČR – EPSILON, projekt č.TH02020086)


kontaktní osoby:

Ing. Petr Vrchota, Ph.D., vedoucí útvaru Aerodynamika, VZLÚ
tel: +420 225 115 260,  e-mail: vrchota@vzlu.cz

Ing. Jan Kubata, vedoucí útvaru Motory, VZLÚ
tel: +420 225 115 232, mobil: +420 721 144 263, e-mail: kubata@vzlu.cz