Vyhodnocení mezinárodní soutěže ESNC 2015

ESCN soutěž

Dne 1. 12. 2015 se uskutečnilo v rámci konference Gate2Space za účasti zástupců Ministerstva dopravy ČR a Výzkumného a zkušebního ústavu, a.s. slavnostní vyhlášení výsledků českého regionálního kola soutěže ESNC (European Satellite Navigation Competition) – mezinárodní soutěž nápadů zaměřených na využití družicových navigačních systémů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.

V letošním již 12. ročníku soutěže, ve kterém se účastnilo 24 regionálních partnerů, bylo podáno celkem 515 nápadů ze 40 zemí (7 nápadů podáno v ČR).

Výsledky soutěže:

1. místo: Ladislav Bartuška za projekt ochrany letiště před biologickými narušiteli pomocí dronů získal cenu v rozsahu:

  • kancelář/laboratoř ve Vědeckotechnickém parku VZLÚ – bezplatně po dobu 6 měsíců. V případě pokračování užívání po uplynutí uvedených 6 měsíců poskytne VZLÚ po dobu dalších 12 měsíců 30% slevu na nájemném,
  • jednorázové bezplatné provedení zkoušek. VZLÚ disponuje řadou zkušebních zařízení pro kvalifikaci výrobků pro letecké, kosmické i běžné použití. VZLÚ bezplatně provede vibrační, klimatické nebo termovakuové zkoušky vítězného řešení,
  • poradenství VZLÚ v oblasti uplatnění vítězného nápadu, podnikání, marketingu, duševního vlastnictví a dotačních programů.

2. místo: Nelson Chu a kolektiv za projekt i-STARS (Innovative Smart Tour Automation Rent System) získali cenu v rozsahu:

  • poradenství VZLÚ v oblasti uplatnění vítězného nápadu, podnikání, marketingu, duševního vlastnictví a dotačních programů.

3. místo: Michal Rerych za projekt Who does the Land belong to? (Čí je ten pozemek?) získal cenu v rozsahu:

  • poradenství VZLÚ v oblasti uplatnění vítězného nápadu, podnikání, marketingu, duševního vlastnictví a dotačních programů.

 Všem vítězům letošního českého regionálního kola soutěže ESNC gratulujeme.