Vychází další číslo Leteckého zpravodaje - zaměřeno na letecký výzkum a vývoj 2/2014

Na webových stránkách Czech Aerospace Proceedings najdete nové číslo časopisu o letectví. 

Časopis vydává Asociace leteckých výrobců ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro letectví a kosmonautiku.

Obsah zpravodaje:

  • Srovnávací experimenty pro testování koroze simulačního softwaru , Vít Jeníček, Linda Diblíková, Martina Pazderová, VZLÚ​
  • Pevnost a lom v prostředí h/w u vzorků s otvorem vyrobených z kompozitu s epoxidovou matricí a uhlíkovými vlákny, Martin Kadlec, VZLÚ
  • Alternativní vlastnosti pohoných hmot v letectví, Mirvat Kaddour, VUT Brno
  • Matematické modelování úniku trojrozměrných vířivých proudů, O. Solovyov, S. Eryomenko, N. Nechyporuk, V. Chmovzh, State enterprise the ministry of defence of ukraine chuguev aircraft repair plant
  • Analýza Damage Tolerance na komplexní části letecké konstrukce, Radek Doubrava, VZLÚ