Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky VZLÚ je možno stáhnout v této sekci. Jsou určeny pro zákazníky VZLÚ, pokud nebylo v rámci poptávko-nabídkového řízení dohodnuto jinak.

V případě dotazů prosím kontaktujte: info@vzlu.cz nebo tel: 225 115 332