Vlastnosti materiálů a životnost kritických komponent leteckých motorů

ivotnost-docany-20181126111640

analýzA materiálů a životnosti komponent:

 • Nástroje pro pevnostní návrh kompresorových a turbínových radiálních kol
 • Výzkum termomechanických vlastností materiálů a konstrukcí lopatkových strojů, včetně působení vysokých teplot
 • Vývoj predikčních nástrojů a experimentálních metodik pro určení termomechanického zatížení a únavy konstrukcí
 • Vývoj softwarových nástrojů pro multiaxiální únavu
 • Vývoj software pro komplexní predikci termomechanické únavy s uvažováním časově závislých dějů na základě MKP analýzy
 • Vývoj predikčních nástrojů pro určení aerotermodynamického zatížení, vývoj software pro aero-termodynamický model leteckého turbovrtulového motoru v kategorii do 2MW (Gas pathway analysis-model)
 • Výzkum vlivu různých typu mechanických a fyzikálních poškození na funkci lopatkových strojů
 • Vývoj software pro predikci stavu motoru a opotřebení jednotlivých částí dle na základě neuronových sítí a fuzzy logiky
 • Termomechanická únava na základě stabilního napěťově-deformačního stavu
 • Výpočet nízko a vysokocyklové únavy rotujících částí, víceosá únava, posouzení skutečných spekter zatížení
 • Výpočet creepu a výpočty creepové životnosti v kombinaci s nízkocyklovou únavou
 • Kalkulace tepelně mechanické pevnosti na bázi stabilizovaného napětí deformace

 

VYBAVENÍ:

 • Software TMF_PRED – určení zbytkové životnosti komponenty namáhané mechanickým a teplotním zatížením.

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • NOVÉ MATERIÁLY GEAC -  “Aplikace nové materiálové databáze GE Aviation s cílem dosažení zvýšené životnosti hlavních částí turbínového motoru“, (2009-2012, MPO – TIP1, projekt č. FR-TI1/133)
 • AKROBAT -  “Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru GE H75 modifikacemi nutnými pro použití v cvičném letounu schopném pokročilé akrobacie“, (2016-2019, TAČR-EPSILON, projekt č.TH02010111)
 • MUTR – “Multipurpose test rig for transmissions gearboxes“, (2016-2020, JU – Clean Sky 2, smlouva č. 717199)
 • “Odstředivý kompresor pro turbovrtulový motor H80“, (2018-2020, TAČR – Epsilon, projekt č. TH04010210)
 • “Technologie pro moderní turbínové motory“, dílčí cíl 1 a 2 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO )

 

kontaktní osoba:

Ing. Jan Kubata, vedoucí útvaru Motory, VZLÚ
Tel: +420 225 115 232, mobil: +420 721 144 263, e-mail: kubata@vzlu.cz