Vibrační zkoušky prototypu letadla L-39NG dokončeny

Prodera

Během tohoto léta probíhají ve VZLÚ certifikační zkoušky letounu L-39NG. Kromě pevnostních zkoušek, o kterých jsme již informovali, provedli pracovníci VZLÚ také pozemní vibrační zkoušky, a to přímo u výrobce letounu v hangárech Aero Vodochody Aerospace.

Během pozemních vibračních zkoušek se zjišťují frekvence a módy kmitání draku i řídících ploch letadla. Data z těchto měření jsou následně použita pro naladění výpočtového aeroelastického modelu letounu. Správné naladění aeroelastického modelu letounu a výpočet kritických rychlostí flutteru je nutné provést ještě před zahájením letových zkoušek flutteru. Flutter je nepříznivý aeroelastický jev, kdy působením vnějších či vnitřních sil (průlet poryvem, odhoz či odpal palubních zbraní, rychlé silové zásahy do řízení letounu) může dojít k rozvíjejícímu se kmitání konstrukce, které může vést až k její destrukci za letu. Některé ukázky flutteru si můžete prohlédnout zde.

Při vibrační zkoušce se konstrukce letounu budí na řadě míst (křídla, ocasní plochy, trup, zbraňové závěsníky apod.) pomocí elektrodynamických vibrátorů různými amplitudami a frekvencemi a odezva konstrukce se měří pomocí akcelerometrů (v tomto případě více jak 200 kusů) instalovaných na letounu. Ke zkoušce se použilo francouzské zařízení PRODERA, které je mobilní, takže pozemní vibrační zkoušky je možné realizovat přímo u zákazníků.

Reportáž České televize, kde můžete vidět i stanici PRODERA, si můžete prohlédnout zde. Video VZLÚ je zde.