Větrný tunel s mezní vrstvou BLWT

Model lávky pro pěší San Diego v modelovém prostoru větrného tunelu se simulovanou atmosférickou mezní vrstvou BLWT - Test Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

NABÍZÍME:

 • Simulaci atmosférické mezní vrstvy pro tři kategorie terénu (dle ČSN EN 1991-1-4, zemědělský terén kategorie II, předměstský terén kategorie III a městský terén kategorie IV)
 • Návrh, konstrukci a výrobu modelů pro měření v BLWT
 • Měření statického a dynamického zatížení konstrukcí větrem
 • Měření větrných podmínek v úrovni chodců (tzv. pohoda chodců) i ve složitých topografiích.
 • Měření proudových polí v okolí modelovaných objektů
 • Měření rozptylu emisí nad modelovaným terénem
 • Zviditelňování proudění
 • Výpočty a visualizace proudění pomocí CFD

 

VYBAVENÍ:

Větrný tunel se simulovanou atmosférickou mezní vrstvou (Boundary Layer Wind Tunnel):

 • simulace atmosférické mezní vrstvy pro II., III. a IV kategorii terénu dle ČSN EN 1991-1-4.
 • měřicí prostor větrného tunelu 15 m x 1,8 m x 1,5 m

 

Měřicí vybavení:

 • Tříkanálový Hot Wire Anemometr firmy DANTEC Dynamics
 • Pokročilý tlakoměrný systém pro měření až 96 kanálu
 • PIV systém pro stanovení proudových polí
 • Plamenné ionizační detektory pro měření rozptylu emisí.
 • Rychlé kamery s frekvencí záznamu až 65 kHz
 • Generátor heliových bublinek pro zviditelnění proudění

 

ZÁKAZNÍCI:

 • Projekční kanceláře v oboru stavebnictví
 • Instituce civilní ochrany
 • Pracoviště provádějící rozbor větrné situace v energetice, urbanistické, zemědělství a lesnictví
 • Soudní znalci v oboru stavebnictví

 

KONTAKT

Ing. Petr Vrchota, Ph.D.
vedoucí útvaru Aerodynamika, VZLÚ
Tel: +420 225 115 260
e-mail: vrchota@vzlu.cz