Vědeckotechnický seminář - Modelování proudění v leteckých a průmyslových aplikacích 2015

Seminář ve VZLU

Dne 17. září se konal seminář s název "Modelování proudění v leteckých a průmyslových aplikacích" pořadný útvarem Aerodynamika ve VZLÚ. Tento seminář, který navazoval na tradici seminářů o aplikované aerodynamice, se týkal modelování proudění v letectví a dalších odvětvích průmyslu. Tématicky se seminář zaměřil na problematiku aerodynamiky letadel, pozemních dopravních prostředků, budov, lopatkových strojů a jiných průmyslových aplikací. V přednáškách byly prezentovány zajímavé výsledky z posledního období, které byly dosaženy na různých pracovištích v České republice. Významnou součástí semináře byla také diskuse nejen k předneseným referátům, ale i k současným a budoucím potřebám průmyslového výzkumu a vývoje.

Přednášky:

 • Odstranění vlivu poryvu na profil pomocí řízení mezní vrstvy
  Ing. Pavel Hospodář, VZLÚ
 • Aerodynamika zakřivených křídel
  Ing. Robert Kulhánek, Ústav letadlové techniky, FS ČVUT
 • Výpočet aerodynamických charakteristik křídla metodou nelineární vztlakové čáry
  Mgr. Martin Lahuta, VZLÚ
 • Fyzikální modelování rozptylu plynů nad složitým terénem
  Ing. Petr Michálek, Ph.D., Mgr. David Zacho, Ph.D., VZLÚ
 • Řešení turbulentního proudění v OpenFOAMu s využitím AUSM+up schématu a EARSM turbulentního modelu
  Ing. Vojtěch Běták, VZLÚ
 • Návrh výstupního kanálu dmychadla pro sportovní letoun
  Ing. Jan Klesa, Ph.D., Ústav letadlové techniky, FS ČVUT
 • Použití obtokového kanálu ve vstupu odstředivého kompresoru za účelem zlepšení jeho charakteristiky
  Ing. Miroslav Růžička, První brněnská strojírna
 • Modelování indukovaného víru za křídlem pomocí RANS a LES simulací a porovnání s měřením
  Ing. Jiří Matějů, VUT v Brně; Dr. Philip Griffin, University of Limerick
 • Modelování proudění v lopatkových mřížích při nízkých hodnotách Re
  Ing. Petr Straka, Ph.D., VZLÚ
 • Návrh a numerické vyhodnocování oběžné lopatky turbínového stupně
  Mgr. Jan Šimák, VZLÚ
 • Validace výpočetních metod pro axiální ventilátory
  RNDr. Aleš Prachař, Ph.D., VZLÚ

Útvar Aerodynamiky ve VZLÚ se zabývá řadou aerodynamických disciplín jako jsou CFD výpočty (Computational Fluid Dynamics), aerodynamická optimalizace, mechanika letu, subsonické, transsonické a supersonické proudění, aerodynamika letadel a pozemnich vozidel, zejména automobilů, aerodynamika budov, větrné inženýrství, pohoda chodců, klimatizace, lopatkové stroje, měření v aerodynamických tunelech apod. Služby v oblasti aerodynamiky jsou žádány při návrhu letadel, automobilů, vlaků a jiných dopravních prostředků. VZLÚ disponuje několika aerodynamickými tunely situovánými v Praze. Více na https://www.vzlu.cz/cs/mereni-v-aerodynamickych-tunelech-c18/