Vědeckotechnický seminář Modelování proudění v leteckých a průmyslových aplikacích 2011

Tradičně se seminář zaměřil jak na matematické modelování proudění (CFD), tak na experimentální simulace, stranou nezůstala ani aerodynamická optimalizace a mechanika letu. Byly předneseny příspěvky zaměřené na aplikovanou aerodynamiku letadel, letadlové pohonné jednotky, parní turbíny, ale i na vývoj nástrojů CFD, experimentální techniky a aeroakustiku.

Seminář rovněž získal významné postavení jako místo setkání odborníků různých specializací z průmyslu a z akademické sféry a přispěl tím k přímé výměně nejnovějších poznatků a zkušeností. Pořádání semináře bylo podpořeno Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem, a.s. a Asociací leteckých výrobců České republiky.