Vědcům a studentům nabízíme bezplatné využití aerodynamického tunelu 3mLSWT

Měření modelu letounu L159 v aerodynamickém tunelu

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (VZLÚ) se účastní projektu LM2011016 - Aerodynamické tunely, který je součástí programu Velkých infrastruktur podporovaných MŠMT. V rámci tohoto projektu poskytujeme externím uživatelům z řad vzdělávacích institucí a výzkumných organizací bezplatný otevřený přístup k využití našeho nízkorychlostního aerodynamického tunelu 3mLSWT nacházejícího se v Praze Letňanech, a to jak pro možnost tvorby diplomových a disertačních prací, tak pro možnost experimentů, měření a konzultací v oblasti experimentální aerodynamiky.

Výzkumné projekty a experimenty prováděné na velké infrastruktuře v rámci otevřeného přístupu jsou zbaveny poplatků za užívání infrastruktury. To se týká provozních nákladů a služeb obslužného personálu související výlučně s prováděnou aktivitou. Mezi služby, které nejsou hrazeny v rámci otevřeného přístupu velkých infrastruktur, patří zejména výroba modelů a přípravků, přizpůsobení modelů, instrumentace nad rámec základního vybavení infrastruktury, pokročilé měřící techniky (PIV apod.) a zpracování dat.

Jednotlivé žádosti budou posuzovány v pořadí, v jakém byly do VZLÚ doručeny, a to až do naplnění kapacity, která je alokována pro otevřený přístup. Režim otevřeného přístupu je kombinován s běžnou výzkumnou a projektovou aktivitou aerodynamického tunelu, proto je termín poskytnutí tunelu vždy předmětem dohody VZLÚ s žadatelem.

Žadatel o otevřený přístup k výzkumné infrastruktuře musí zabezpečit, aby požadovaná aktivita měla charakter nezávislého výzkumu a realizace této aktivity neposkytla žádnému subjektu působícímu na trhu žádnou formu přímé ani nepřímé podpory.

VZLÚ si vyhrazuje právo odmítnout žádost jak v případě technických a bezpečnostních rizik plynoucích ze zvažovaného experimentu, tak i v případě nevhodné technické náplně. S úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o spolupráci, která bude blíže definovat podmínky využití infrastruktury. 

Základní podmínky přístupu

 

Předložení žádosti

Žádost s návrhem projektu může podat jakákoliv akademická nebo výzkumná organizace splňující podmínky pro poskytnutí otevřeného přístupu k Velké infrastruktuře. Žádost ke stažení zde.

Uzavření smlouvy

V souvislosti s poskytnutím přístupu do velké infrastruktury bude uzavřena smlouva o spolupráci mezi provozovatelem infrastruktury a nositelem projektu. Smlouva bude blíže definovat podmínky otevřeného přístupu, včetně požadavků na bezpečnost práce. Návrh smlouvy je zasílán na vyžádání.

Prohlášení o realizaci

Výzkumný projekt bude ukončen Prohlášením o realizaci obou smluvních stran.