V Praze se koná mezinárodní letecká konference INAIR 2014

V listopadu se v Praze koná dvoudenní pravidelná mezinárodní odborná konference pod záštitou Katedry letecké dopravy Žilinske univerzity. Cílem konference je prezentace výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti a výměna zkušeností v letectví.

INAIR konference je unikátní platformou pro diskuzi mezi akademickou sférou a průmyslem. Hlavním mottem konference je "Europe: How to stay connected". Během posledních deseti let můžeme pozorovat, že postavení Evropy v letectví slábne. Na rychle rostoucí trzích letecké dopravy dominuje  Střední východ, Asie či Latinská Amerika. Nové trhy v kombinaci s novou technologií vedou k významné změně v leteckém světě. Dnešní vedoucí letiště a letecké společnosti se nacházejí v nových oblastech, zatímco evropský průmysl je nucen se jen bránit nebo musí přehodnotit svoji pozici.

Hlavními body k diskuzi:

  • Is it finally time for Europe to consider how to stay connected?
  • By what means it could be achieved? What are the unique selling points of Europe’s aviation branch?
  • What is the role of other regions in this process? How can Europe cooperate with other regions?
  • Can Europe “export” training given its strong legacy?
  • Is the new generation of professionals able to change current status?
  • What is the role of national organizations and governmental institutions in strengthening European research and innovation potential in the field of Aeronautics and Air Transport?