V Praze proběhl společný workshop VZLÚ a mezinárodní výzkumné platformy v letectví EASN

Úvodní slovo

Ve dnech 31. 10 – 2. 11. 2012 se v hotelu Barceló v Praze uskutečnil workshop s názvem Flight Physics and Propulsion. Workshop spoluorganizovali EASN (European Aeronautics Science Network) a VZLÚ (Výzkumný a zkušební letecký ústav).
Cílem workshopu bylo prezentovat výsledky základního výzkumu a pokroky současných výzkumných projektů akademického světa. Současně se diskutovalo o budoucí implementaci těchto výsledků a technologií.
Na workshopu se představil mimo jiné i projekt ESPOSA, na kterém se velkou měrou podílí také VZLÚ (www.esposa-project.eu). Prezentace z workshopu je možné stáhnout zde.