V pořadí již sedmý výzkumný projekt získal VZLÚ v JTI Clean Sky 2

Projekt OASIS, plným názvem „Optimisation of Friction Stir Welding (FSW) and Laser Beam Welding (LBW) for assembly of structural aircraft parts“, byl vyhodnocen v páté výzvě společné technologické iniciativy JTI Clean Sky 2 jako úspěšný a získal tak financování.  Celkový příspěvek Evropské komise pro VZLÚ činí  184 tis. EUR. Projekt je veden britským institutem TWI, která je světovým leaderem v oblasti LBW a FSW technologií.  Projektu se účastní ještě dalších 5 partnerů, včetně rumunského leteckého výrobce společnosti Romaero. Řešení projektu bylo zahájeno 1. února 2018.

V současné době je de facto jedinou metodou spojování aplikovanou při výrobě a montáži letadlových konstrukcí ze slitin hliníku nýtování.  Takových spojů je např. v trupu velkých letadel cca 100 000. Nýtování je časově náročné, drahé a zvyšuje hmotnost konstrukce.  Z tohoto důvodu je snaha vyrobit takovou konstrukci bez použití mechanických spojovacích prvků. Hlavním cílem projektu je v tomto smyslu dosáhnout hmotnostně a nákladově úsporné řešení typické konstrukce draku letadla (jako například trupové, nebo křídlové panely) s využitím technologie Friction Stir Welding (FSW) a Laser Beam Welding (LBW).

 Cíle projektu budou naplněny spoluprací celkem šesti evropských organizací. VZLU v rámci projektu řeší návrh a specifikaci experimentálním metod průkazu, norem a odpovídá za výběr materiálů a vzorků a zkušební průkazové matice jak pro statické, tak i pro únavové testy. Dále VZLU zajišťuje vývoj nových experimentálních metod pro nestandardní průkaz spojovaných dílů. Průkaz technologického řešení bude zajištěn jak prostřednictvím statických a únavových experimentů, tak i průkazem odolnosti konstrukce proti korozi a to jak v oblasti materiálu, tak i vybrané reálné konstrukční části.