Užitné vzory (F-uzit)

UŽITNÉ VZORY

Č. užitného vzoru:

Název:

Anotace:

č. 34165

zapsáno 7.7.2020

3D tištěné jádro sendvičového panelu s integrovanými spojovacími prvky

Předmětem technického řešení je jádro sendvičového panelu s integrovanými spojovacími prvky vyrobené metodou 3D tisku, výhodně FFF technologií.

Tento výsledek vznikl  s finanční podporou TAČR.

č. 34166

zapsáno 7.7.2020

Přípravek pro hydrofobizaci geopolymeru

Předmětem technického řešení je přípravek pro hydrofobizaci geopolymerních kompozitů a pěn, konkrétně kapalný sol, který se aplikuje běžnými technikami povrchových úprav – namáčením, natíráním nebo nástřikem. 

Tento výsledek vznikl  s finanční podporou TAČR.

č. 34115

zapsáno 23.6.2020

Vložka pro zavádění sil do sendvičových panelů vyrobená 3D tiskem

Technické řešení se týká vložky pro zavedení osamělé síly do sendvičových panelů s voštinovým jádrem. Tato vložka je vyrobena technologií 3D tiskem.

Tento výsledek vznikl  s finanční podporou TAČR.

č.34080

zapsáno 30.3.2020

Zařízení pro zkoušku panelů dveří dopravního letadla

Technické řešení se týká oblasti zkoušek a měření mechanických vlastností.

č.33990

zapsáno 9.1.2020

Spoj součástky z pevného homogenního materiálu rotačního průřezu s vláknovým kompozitem

Technické řešení se týká strojírenských konstrukčních spojů součástek rotačního průřezu, zhotovených z pevných homogenních materiálů, se součástkami zhotovenými z kompozitních materiálů na bázi polymerní reaktoplastové nebo polymerní termoplastové matrice, vyztužené 10 kontinuálními vlákny s vysokým modulem pružnosti v tahu.

Tento výsledek vznikl  s finanční podporou TAČR.

č. 31085

zapsáno 9.10.2017

Lopatka axiálního ventilátoru hybridní konstrukce

Podstatou technického řešení je hybridní konstrukce lopatky, kombinující kompozitové konstrukční prvky na bázi vysokomodulových vláken a polymerní matrice, s prvky vytvořenými technologií aditivního 3D tisku. Konstrukce lopatky je tvořena tvarově přesnou, tenkostěnnou, dělenou vnější skořepinou, zhotovenou metodou aditivního 3D tisku, na jejíž vnitřní straně jsou uloženy nosné vrstvy kompozitu, které vytvářejí podpůrnou strukturu lopatky.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 31025

zapsáno 19.9.2017

Lopatka rotoru axiálního ventilátoru šavlovitého typu

Tvarový model lopatkového stupně je určen pro chladící jednotky, s maximální účinností a minimálním hlukem.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020228 „Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení (2014-2017)“ s finanční podporou TAČR.

č. 30435

zapsáno 7.3.2017

Lopatka rotoru axiálního ventilátoru šavlovitého typu

Lopatka rotoru axiálního ventilátoru je určena zejména pro axiální ventilátory šavlovitého typu ke snížení hluku s ohledem na maximalizaci účinnosti během provozu.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020228 „Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení (2014-2017)“ s finanční podporou TAČR.

č. 29372

zapsáno 18.4.2016

Kompozitová mostní konstrukce

Kompozitová mostní konstrukce je určena pro pěší a cyklisty. Je možné ji aplikovat jako součást dopravních staveb nebo jako provizorní či konečné řešení v případě náhrady jiné mostní konstrukce.

Tento výsledek vznikl v TA02010501 "Stavebnicový systém mostních konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů" s finační podporou TAČR.

č. 29837

zapsáno 4.10.2016

Lopatka rotoru axiálního ventilátoru

Lopatka rotoru axiálního ventilátoru je určena pro chladicí jednotky a maximalizuje účinnost pro definovaný režim.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020228 „Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení (2014-2017)“ s finanční podporou TAČR.

č. 29014

zapsáno 28.12.2015

Profil rotorového listu axiálního ventilátoru

Předmětem technického řešení je geometrický tvar profilu, který je použit na rotoru axiálního ventilátoru s 5 lopatkami. Tvar profilu je navržen tak, aby na zvoleném režimu Reynoldsova čísla 50 000 dosahoval maximálního vztlaku a zároveň minimálního odporu. Tím je zvýšena účinnost celého ventilátoru.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020228 „Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení (2014-2017)“ s finanční podporou TAČR.

č. 28988

zapsáno 21.12.2015

Lopatka průmyslového ventilátoru

Technické řešení se týká konstrukce a materiálů teplotně odolných lopatek průmyslových ventilátorů, které pracují trvale v prostředí s teplotou nepřevyšující  800 °C.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 28791

zapsáno 10.11.2015

Zařízení pro simulaci odezvy budov na působení větru

Předmětem technického řešení je konstrukce části pro simulaci odezvy na zatížení větrem. Odez­va na zatížení větrem je ve formě kmitání, které je možné měřit různými metodami. Výhodou technického řešení je, že velikost odezvy a tedy simulovaná tuhost konstrukce ve směru svislé osy modelu je nastavitelná pomocí výměnných pružin a posunu trámku po trubkových nosnících.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02010382 „Zvýšení spolehlivosti vysokých tenkostěnných betonových a zděných konstrukcí při klimatických zatíženích (2012 - 2015)“ s finanční podporou TAČR.

č. 27632

zapsáno 18.12.2014

Přípravek pro měření výškových konstrukcí ve větrném tunelu

Předmětem technického řešení je konstrukce univerzálního dílu, která umožňuje měření jak s uchycením k tenzometrické váze, tak měření s pevným uchycením ke stěně větrného tunelu. Univerzální uchycení využívá nezávislého systému funkčních ploch pro každý způsob instalace, díky čemuž nedochází k opotřebení těchto funkčních ploch a model výškové konstrukce má při každém měření jednoznačně definovanou polohu.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02010382 „Snížení energetické náročnosti chladicích věží (2012-2014, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

č. 27490

zapsáno 18.11.2014

Difuzor chladicí věže

Tvar difuzoru je určen pro optimální proudění v chladicích věží. Optimalizací tvaru bylo dosaženo významného snížení vertikální rychlosti v místě maximální výšky difuzoru, tím došlo k poklesu ztrát vody v chladícím médiu i zvýšení účinnosti.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02010417 „Snížení energetické náročnosti chladicích věží (2012-2014, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

č. 27485

zapsáno 18.11.2014

Lopatka průmyslového ventilátoru zhotovená z kompozitního materiálu na bázi aluminosilikátu II

Teplotně odolná lopatka rotoru průmyslového ventilátoru z aluminosilikátového kompozitu. Lopatka je zhotovena z kompozitní směsi tvořené plněnou aluminosilikátovou matricí, vyztuženou krátkými uhlíkovými vlákny. Lopatka je vyrobeno technologií výroby Bulk Molding Compound.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 27479

zapsáno 18.11.2014

Lopatka průmyslového ventilátoru zhotovená z kompozitního materiálu na bázi aluminosilikátu I

Teplotně odolná lopatka rotoru průmyslového ventilátoru z aluminosilikátového (geopolymerního) kompozitu. Lopatka je zhotovena z kompozitní směsi tvořené plněnou aluminosilikátovou matricí, vyztuženou krátkými uhlíkovými vlákny. Lopatka je vyrobena technologií Bulk Molding Compound.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 27457

zapsáno 3.11.2014

Mechanismus výklopných panelů nanodružice

Užitný vzor mechanismu výklopných panelů nanodružice popisuje technické řešení výklopného solárního panelu nanodružice typu CubeSat.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03011329 „Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1 (2013-2016, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

č. 27366

zapsáno 29.9.2014

Axiální přetlakový ventilátor 

Technické řešení se týká konstrukce a výrobního řešení zařízení pro dosažení vysokého tlaku vzduchu s použitím především v dopravní technice, hlavně v lokomotivách k chlazení brzdových odporníků, měničových skříní či chlazení olejových chladičů transformátorů nebo vodních chla­ dičů měničových skříní, kde je vyžadován velký objem chladicího vzduchu za současného velké­ ho tlaku při zachování relativně malých zástavbových rozměrů ventilátoru z důvodů omezených rozměrů ve strojovně drážního vozidla, a dosažení malé hmotnosti což je pro dopravní techniku důležité.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA01031311 - "Rodina ekologických, technologicky nových axiálních přetlakových ventilátorů s nízkou hmotností, vysokou účinností a nízkou hlučností s průměry od 300 do 700 mm“ s finanční podporou TA ČR.

č. 27335

zapsáno 22.9.2014

Forma pro výrobu lopatky průmyslového ventilátoru zhotovená metodou „Additive Manufacturing“

Forma z termoplastického polymeru zhotovená metodou Additive Manufacturing. Toto řešení umožňuje rychlé zhotovení formy bez nutnosti výroby matečního modelu. Výroba formy navrženým způsobem je efektivní především v segmentu kusové a malosériové výroby lopatek ventilátorů. Aplikací výrobní metody Additive Manufacturing pro zhotovení formy uvedené konstrukce dochází ke zkrácení průběžné doby výroby formy z řádů měsíců na jednotky dnů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 27127

zapsáno 7.7.2014

Tvar pláště radiálního vstupního ústrojí

Předmětem technického řešení je geometrický tvar rotačně symetrického pláště vstupního ústrojí axiálního lopatkového stroje s radiálním vstupem. V tomto vstupním kanálu dochází ke změně směru proudění z dostředivého do osového. Vstupní kanál je ohraničen vnitřním a vnějším pláštěm.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 27111

zapsáno 23.6.2014

Elektricky vodivý organický kompozitní povlak

Užitný vzor popisuje nový typ kompozitního povlaku, tvořeného vytvrditelnou epoxidovou matricí a vysoce vodivými uhlíkovými sazemi nebo uhlíkovými nanotrubicemi. Výsledný povlak poskytuje vedle protikorozní ochrany zejména elektrickou vodivost.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02010648 „Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů“ s finanční podporou TA ČR.

č. 26883

zapsáno 5.5.2014

Přípravek pro lepení poddajných materiálů na vnitřní povrch válcových otvorů

Výsledek se týká lepícího přípravku umožňujícího lepení povrchových vrstev z poddajných materiálů na vnitřní povrch válcových otvorů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 26640

zapsáno 17.3.2014

Kmitací model do aerodynamického tunelu

Hybridní struktura experimentálního modelu letounu pro dynamická měření v aerodynamckém tunelu.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu LM2011016 „Aerodynamické tunely – Příspěvek na obnovu a zajištění provozu (2012-2016, MSM/LM)“ poskytovatelem MŠMT.

č. 26637

zapsáno 17.3.2014

Lisovací forma opatřená mechanismem pro řízenou deformaci

Forma s mechanicky odolným, abrazivzdorným funkčním povrchem a s vestavěným mechanismem, který umožňuje snazší vyjímání výlisku.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 26624

zapsáno 17.3.2014

Přípravek pro soustředění světla divadelního reflektoru

Přípravek pro soustředění světla divadelního reflektoru slouží k soustředění světla pro potřeby vysokorychlostní kamery.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 26442

zapsáno 10.2.2014

Přípravek pro lepení poddajných materiálů na vyduté válcové plochy

Výsledek se týká lepícího přípravku pro lepení povrchových vrstev z poddajných materiálů na vyduté válcové plochy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 25950

zapsáno 14.10.2013

Nosník textilního vlákna

Nosník textilního vlákna se používá k instalaci vláken na tělesa ve větrném tunelu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 25783

zapsáno 15.8.2013

Aerodynamický kryt profilu nosné konstrukce

Předmětem technického řešení je geometrický tvar aerodynamického krytu vhodného pro snížení tlakové ztráty a úplavu za profilem nosné konstrukce. Tvar aerodynamického krytu je řešen tak, aby minimalizoval úplav za profilem nosné konstrukce tvaru I a snižoval tlakovou ztrátu v rozsahu velmi malých Reynoldsových čísel. Zároveň splňuje požadavek na vnitřní obsah, aby byl profil nosné konstrukce tímto krytem dokonale zakryt.

č. 26161

zapsáno 2.12.2013

Zařízení pro vizualizaci lokálních směrů proudění

Zařízení pro vizualizaci lokálních směrů proudění se používá pro vizualizaci směrů proudění za objekty ve větrném tunelu.

č. 26160

zapsáno 2.12.2013

Držák pro dvě sondy se žhaveným drátkem

Držák pro dvě sondy se žhaveným drátkem se používá pro měření se dvěma sondami současně.

č. 26158

zapsáno 2.12.2013

Adaptér pro čtvrtmůstkové zapojení tenzometrického snímače s kompenzačním vedením

Realizace adaptačního členu pro čtvrtmůstkové zapojení tenzometrického snímače s tří vodičovým kompenzačním vedením pro měření napěťově-deformačních charakteristik zkoušených těles.

č. 26039

zapsáno 29.10.2013

Konstrukce formy pro výrobu lopatek rotorů točivých strojů

Technické řešení se týká konstrukce forem pro výrobu rotorových lopatek ventilátorů z vláknově vyztužených polymerů.

č. 25751

zapsáno 8.8.2013

Otěruvzdorný kompozitní povlak tvořený vytvrditelnou matricí a otěruvzdornými částicemi

Užitný vzor popisuje nový typ otěruvzdorného kompozitního povlaku, tvořeného vytvrditelnou epoxidovou matricí a otěruvzdornými nanočásticemi ve formě homogenní směsi. Výsledný povlak poskytuje vedle protikorozní ochrany zejména zvýšenou otěruvzdornost.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02010648 „Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů“ s finanční podporou TA ČR.

č. 25750

zapsáno 8.8.2013

Otěruvzdorný kompozitní povlak tvořený vytvrditelnou matricí a otěruvzdornými částicemi

Užitný vzor popisuje nový typ otěruvzdorného kompozitního povlaku, tvořeného vytvrditelnou polyuretanovou matricí a otěruvzdornými nanočásticemi ve formě homogenní směsi. Výsledný povlak poskytuje vedle protikorozní ochrany zejména zvýšenou otěruvzdornost.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02010648 „Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů“ s finanční podporou TA ČR.

č. 25675

zapsáno 18.7.2013

Svorkovnice pro připojení termočlánků typu K

Realizace svorkovnice pro připojení termočlánků typu K, umožňující rychlou výměnu, přidání nebo odebrání tenzometrů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 25491

zapsáno 10.6.2013

Točna pro tenzometrickou váhu do větrného tunelu

Točna pro tenzometrickou váhu do větrného tunelu slouží pro vmontování váhy do větrného tunelu a pro možnost otáčení váhou kolem svislé osy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 25156

zapsáno 2.4.2013

Šasi senzoru indukčního mikroakcelerometru

Technické řešení se týká mechanického šasi senzoru indukčního mikroakcelerometru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 25144

zapsáno 28.3.2013

Elektromagnetický kladívkový mechanismus pro experimentální modální analýzu

Zařízení pro vybuzení vlastních tvarů. Měřené zařízení je vybuzeno kladívkem. Budící síla je snímána akcelerometrem.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12035 „Efektivní systémy a pohony pro malá letadla (2012-2015, MSM/7E)“ poskytovatelem MŠMT.

č. 25034

zapsáno 7.3.2013

Plochá pryžová pružina s tvarovanými nárazníky pro simulaci tuhosti na aeroelastických modelech

Plochá pryžová pružina s tvarovanými tuhými nárazníky pro simulaci nelineární tuhosti uložení motoru na aeroelastických modelech.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 24321

zapsáno 17.9.2012

Irwinova sonda s bezpečným připojením ke snímačům

Řeší obecné připojení Irwinovy sondy k snímačům s ohledem na omezený prostor ve větrném tunelu. Umožňuje využití většího počtu Irwinových sond v modelu komplexní zástavby.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 21643

Irvinova sonda s nastavitelnou výškou

Všesměrová Irwinova sonda s pneumometrickým výstupem se používá při výzkumu větrné expozice
chodců v blízkosti rozměrných budov. Výhodou nového provedení je malý průměr, jednoduchost a snadná instalace. Výška sondy může být nastavena v  proporci k modelovému měřítku zmenšení. 

č. 21715

Sonda nástroje pro třecí bodové svařování s vnitřním sekundárním ramenem

Zcela nové technické řešení geometrie sondy FSSW nástrojů umožňuje řídit materiálový tok během fáze zanořování. Tok materiálu je během procesu svařování nasměrován pomocí vnitřního kuželového ramene k obvodovým výtokovým kanálkům sondy. Část materiálu je skrze tyto kanálky extrudován. Tímto způsobem je možné výrazně ovlivňovat tok materiálu v okolí sondy a potlačit vytahování rozhraní spojovaných dílů, formování defektů typu „hooking“ a dosahovat tak vyšší pevnosti svarových spojů.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 1M0501 „Centrum leteckého a kosmického výzkumu (2005-2011, MSM/1M)“ poskytovatelem MŠMT.

č. 21856

Generátor sinusového signálu z číslicových synchronizačních pulsů

Technické řešení se týká generování synchronního sinusového signálu postupným tvarováním číslicových synchronizačních pulsů.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 1M0501 „Centrum leteckého a kosmického výzkumu (2005-2011, MSM/1M)“ poskytovatelem MŠMT.

č. 21954

Filtr hrubých nečistot

Filtr hrubých nečistot obsažených ve vzduchu. Předstupeň absorpčního filtru pro zachycování těkavých organických látek. Ochraňuje absorpční filtrační náplň před nevratným zanesením hrubou nečistotou. Přínos v jednoduché instalaci bez nutnosti většího zásahu do filtrační jednotky.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 1M0501 „Centrum leteckého a kosmického výzkumu (2005-2011, MSM/1M)“ poskytovatelem MŠMT.

č. 22081

Přístroje pro měření úhlu náběhu a úhlu vybočení

Měřící technika v oblasti aerodynamiky, určeny ke zjišťování parametrů letových charakteristik létající laboratoře.

č. 22439

Stojan na měření tahu leteckých vrtulových motorů

Stojan na měření tahu leteckých vrtulových motorů je navržen k uchycení a provoz motoru v požadovaném proudu vzduchu v tunelu. Umožňuje měřit tah, otáčky a spotřebu a tato data ukládat do počítače.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu VG20102014052 „Automatizovaný vzdušný informační systém (2010-2014, MV0/VG)“ poskytovatelem MV.

č. 22441

Magnetická pružina pro simulaci tuhosti na aeroelastických modelech

Předmětem užitného vzoru je zařízení pro simulaci nelineární tuhosti spojení motoru a motorového lože na aeroelastickém demonstrátoru pomocí magnetické pružiny tvořené třemi odpuzujícími se permanentními magnety.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 22491

Aerodynamický profil vodorovné ocasní plochy s kormidlem

Geometrický tvar aerodynamického profilu vhodného pro ocasní plochy letadel opatřené kormidlem.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 22572

Zástřelný náboj pro zkoušky konstrukcí nárazem letícího předmětu

Technické řešení projektilu, který je použit jako náhrada za skutečného ptáka při destruktivních zkouškách výstřelem.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 22812

Spojovací člen se čtyřmi stupni volnosti pro mechanický interfajs kosmického přístroje

Mechanický spojovací člen se čtyřmi stupni volnosti pro spojení kosmického přístroje a satelitu.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 1M0501 - Centrum leteckého a kosmického výzkumu (2005 - 2009)", poskytovatel MŠMT.

č. 22813

Spojovací člen s pěti stupni volnosti pro mechanický interfajs kosmického přístroje

Mechanický spojovací člen s pěti stupni volnosti pro spojení kosmického přístroje a satelitu.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 1M0501 - Centrum leteckého a kosmického výzkumu (2005 - 2009)", poskytovatel MŠMT.

č. 22937

Traverzer pro 3D pohyb měřících sond v testovací sekci aerodynamického tunelu

Traverzer pro 3D pohyb měřících sond v testovací sekci aerodynamického tunelu je zařízení instalované v testovací sekci aerodynamického tunelu, které umožňuje přesné polohování a posuv měřící sondy ve všech třech osách kdekoliv v měřící sekci tunelu.

č. 23065

Spojovací člen se třemi stupni volnosti pro mechanický interfejs kosmického přístroje

Mechanický spojovací člen se třemi stupni volnosti pro spojení kosmického přístroje a satelitu

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 1M0501 „Centrum leteckého a kosmického výzkumu (2005-2011, MSM/1M)“ poskytovatelem MŠMT.

č. 23330

Vakuový upínací přípravek pro svařování tepelných výměníků deskového typu

Nové konstrukční řešení upínacího přípravku pro frikční nebo tavné svařování tepelných výměníků deskového typu. Přípravek pro bezkolizní fixaci svařovaných dílů využívá kombinaci systému upínání pomocí vakua a mechanických upínacích prvků.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 23674

Zařízení pro zkoušku pevnosti bodového zatížení tenkostěnných částí konstrukce

Zařízení umožňující uchycení zkušebního tělesa reprezentující tenkostěnnou část konstrukce pro měření pevnosti bodového zavedení zatížení a mechanických vlastností.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 23412

Protiodskokový mechanismus ručního impaktoru

Během zkoušky provedené ve svislém směru může po impaktu dojít k zpětnému odrazu tlouku impaktoru a vlivem gravitace k jeho opětovnému nežádoucímu nárazu do zkušebního kusu. Protiodskokový mechanismus zabraňuje opakovanému nárazu tlouku do zkušebního kusu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 23461

Zařízení pro snímání zrychlení rázu u ručního impaktoru

Zařízení pro snímání zrychlení rázu u ručního impaktoru umožňuje měřit průběh zrychlení tlouku během impaktu. Vyhodnocením naměřených dat lze zpětně přesně určit průběh a energii impaktu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 24489

Uchycení segmentů křížové pružiny

Zařízení pro uchycení pružných elementů křížových pružin spočívající ve zvětšení prostoru pro uložení pružných elementů v konsolách a ve vytvoření sady kompenzačních podložek tak, aby se po smontování neměnila vzájemná poloha konsol a segmenty se nedeformovaly.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 23409

Zařízení pro měření sil působících na vrtuli v aerodynamickém tunelu

Zařízení pro měření všech silových a momentových složek zatížení působících na vrtuli nebo model vrtule v aerodynamickém tunelu.

č. 24544

Zařízení pro vyvážení modelu pohonné jednotky

Zařízení pro vyvážení modelu pohonné jednotky určené pro simulaci vířivého flatru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 24407

Aerodynamický profil křídla malého bezpilotního letounu

Předmětem technického řešení je geometrický tvar aerodynamického profilu vhodného pro křídla malých bezpilotních letounů. Tvar nového profilu je řešen tak, aby v široké škále provozních vztlakových koeficientů (-1.0 až 1.0) minimalizoval aerodynamický odpor a zároveň nesnižoval maximální vztlak ani nezvyšoval klopivý moment v porovnání s běžnými profily.

č. 24461

Mechanismus výklopných panelů nanosatelitu typu CubeSat

Technické řešení se týká mechanismu výklopných panelů nanosatelitu typu CubeSat. Tyto výklopné panely plní obvykle funkci přídavných solárních panelů, nebo panelů nesoucích elektroniku určenou pro měření na orbitě.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 23460

Upevňovací sloupek tepelného štítu termo-vakuové komory

Technické řešení se týká eliminace přenosu tepla ve spojovacích sloupcích mezi tepelným štítem a konstrukcí termo-vakuové komory v průběhu tepelně-vakuových zkoušek.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 1M0501 „Centrum leteckého a kosmického výzkumu (2005-2011, MSM/1M)“ poskytovatelem MŠMT.

č. 23254

Křídlo větroně

Nový tvar křídla větroně se zlepšenými letovými vlastnostmi, nízkým odporem v celém rozsahu letových režimů a zvýšenou letovou bezpečností.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 22491

Aerodynamický profil vodorovné ocasní plochy s kormidlem

Technické řešení se týká oblasti stavby letadel, a to geometrického tvaru aerodynamických profilů vodorovných ocasních ploch.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 23428

Adaptér pro vibrační zkoušky

Technické řešení se týká adaptéru pro vibrační zkoušky se specielním upevněním.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 1M0501 „Centrum leteckého a kosmického výzkumu (2005-2011, MSM/1M)“ poskytovatelem MŠMT.