Útvar aerodynamiky VZLÚ byl přijat za člena SATA

SATA - logo

Útvar aerodynamiky VZLÚ byl na červnové schůzce přijat za člena mezinárodní asociace SATA (The Subsonic Aerodynamic Testing Association, která byla založena v březnu 1965 a dnes sdružuje organizace zabývající se testy v nízkorychlostních aerodynamických tunelech. Členy jsou přední výzkumné, výzkumné i komerční organizace se sídly v různých částech světa.

Hlavním přínosem členství v SATA je pro VZLÚ sdílení praktických informací o řešení problémů, které se vyskytují během aerodynamických experimentů a provozu nízkorychlostních aerodynamických tunelů. Dále jsou v této komunitě prezentovány jednotlivé měřící postupy a modernizační aktivity vedoucí k  udržení jednotlivých tunelů na vysoké technickému úrovni, která umožňuje výzkum aktuálních témat. Kromě zvýšení přesnosti měření jde i o snížení provozních nákladů.

Členství v SATA zvyšuje odbornou úroveň experimentálních aerodynamických disciplín ve VZLÚ a zároveň posiluje mezinárodní povědomí o VZLÚ.