Uspořádání workshopu - (W)

Název

Autor

Popis

Pořádání informačního workshopu k 7. RP

Ing. Karel Paiger MBA
Ing. Pavlína Lobpreisová

Dne 21.9.2011 připravila OKO-LV informační seminář zaměřený na několik aktuálních témat v oblasti letectví. Příspěvky semináře se zabývaly probíhající 5. výzvou 7.RP a připravovanou poslední, 6. výzvou 7.RP. Byl zde představen elektronický systém podávání přihlášek EPSS pro přípravu projektových návrhů a webová aplikace NEF pro kontraktační jednání. Téměř dvě desítky účastníků měli možnost se seznámit s možnostmi zapojení se do programu společné technologické iniciativy JTI Clean Sky ? Čisté nebe. V rámci semináře byly účastníkům podrobněji představeny i služby, které nabízí OKO-LV v rámci své činnosti.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu LE11002  "Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum (2011-2014, MSM/LE)", poskytovatelem MŠMT.