Úspěšné zkoušky prototypu nového turbovrtulového motoru TP 100.

V První brněnské strojírně (PBS) ve Velké Bíteši se na konci února, zhruba po 25 letech, rozběhl další původní český letecký turbovrtulový motor označený TP 100.

Výzkumný a zkušební letecký ústav se na vzniku tohoto motoru podílel nezanedbatelným dílem, především pak na koncepčním řešení a konstrukci moderního reduktoru. Postavený demonstrátor motoru vyplňuje svými parametry mezeru na trhu. Předvývojový výzkum byl finančně podpořen ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci projektu, který byl vybrán ve veřejné soutěži programu TANDEM.

Motor TP 100 generuje výkon 180 kW na vrtulovém hřídeli, při velmi malé hmotnosti a rozměrech. Moderní modulová konstrukce skýtá značný další vývojový potenciál a lze oprávněně předpokládat, že se jedná o počátek vývoje úspěšné řady malých turbínových motorů. Pro podporu tohoto záměru byl nastartován ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu další detailní teoretický i experimentální výzkum klíčových komponent malých turbínových motorů.