Účast VZLÚ v programech Evropské kosmické agentury ESA

Role VZLÚ:

Své zkušenosti z letectví a z několika minulých projektů z oblasti kosmonautiky VZLÚ zúročuje při spolupráci na projektech Evropské vesmírné agentury ESA. Agentura pravidelně vypisuje výběrová řízení na své plánované mise. Do tendrů se hlásí obyčejně větší firmy, které mají v rámci kosmických aktivit určitou specializaci. Tyto firmy se v případě, že jsou vybrány, stávají tzv. hlavním kontraktorem („Prime Contractor“). Ke své činnosti pak potřebují najmout mnoho firem pro specializované dodávky komponent, technologií a služeb.

A to je příležitost pro VZLÚ uplatnit se jako tzv. subcontractor, resp. dodavatel či subdodavatel hlavního kontraktora, který je přímo odpovědný ESA. Přestože finanční prostředky ESA jsou z veřejných zdrojů, jejich užití prostřednictvím soutěží - tendrů má hospodářský charakter, tj. nejedná se o dotaci. Část projektů ESA realizuje VZLÚ ve spolupráci s dceřinými společnostmi a s dalšími externími partnery, mezi kterými jsou jak výzkumné organizace a univerzity, tak i firmy, často malé a střední podniky. V tabulce níže je uveden přehled vesmírných misí se zapojením VZLÚ.

 

účast skupiny VZLÚ v projektech esa:

Mise ESA

Hlavní kontraktor

Období

Stručný popis aktivit VZLÚ

SWARM - závěrečná fáze

DTU Space, EADS Astrium, TTS

2011-2017

Údržba algoritmů pro zpracování dat, vývoj mikroakcelerometrů, vibrační zkoušky

EUCLID

5M 

2014-2016

Vývoj mechanických dílů

JUICE 

5M, Frentech Aerospace

2014-2016

SHIELDING  - vývoj ochranného štítu, MAG Boom  - testování ramene magnetometru

FLPP – VTI

Thales Alenia Space

2011-2013

VTI-FLUTTER  - návrh, CFD a flutter výpočty, zkoušky v aerodynamických tunelech na zmenšených modelech

PROBA-3 

ESTEC, Honeywell International, SERENUM

2011-2018

Návrh konstrukce předních dveří coronographu ASPIICS (vědecké zařízení na výzkumné sondě, Provedení vibračních a shock testů, teplotní zkoušky

VEGA

5M

2017-2018

Materiálové a pevnostní zkoušky, vibrační a šokové testy komponent pro nosné rakety VEGA

ARIANE 6

MT Aerospace

2017-2020

Pevnostní zkoušky konstrukčních částí pomocné rakety, tzv. boosteru, pevnostní analýzy a konstrukční návrh dílů raketového nosiče