Testování kompozitních materiálů a konstrukcí

DCB zkouška interlaminární lomové houževnatosti

Zkoušky kompozit:

 • Materiálové zkoušky (uniaxial/biaxial material tests), fraktografické analýzy
 • Zkoušky statické a únavové pevnosti kompozitních konstrukcí, i  v kombinaci s teplotou a vlhkostí
 • Modelování virtuálního testování a vlastností materiálů a konstrukcí, seznámení se s materiály typu FML (fiber metal laminate) – hybridní konstrukce kov-kompozit, tzv. glary, jejich aplikace, chování a NDT.
 • Termomechanické zkoušky
 • Modální testy a vibrační mechanické zkoušky
 • Zkoušky žárupevnosti a ohnivzdornosti
 • Ohybová zkouška (ASTM D6415- Curved beam test)
 • 3-bodová ohybová zkouška (ASTM D790 - 3 point bending test)
 • Lap shear and fastener strength test
 • Continuous stiffener compression test
 • "Pure bearing test"
 • NDT testing tools 


Řešené Výzkumné projekty:

 • STRAINMON – “Strain Monitoring in Composite Stiffened Panels Using Sensors“, (2011-2012, JU – Clean Sky, Project ID: 296514)
 • CERFAC – “Cost Effective Reinforcement of Fastener Areas in Composites“, (2010-2014, FP7 EU, smlouva č. 266026)
 • ESPOSA - moderní turbínové motory pro malá letadla, WP6.5 New design and manufacturing approaches for “hot“ composite nacelles (2011-2015, EK – 7. rámcový program EU, č. smlouvy 284859)
 • IASS – „Improving the aircraft safety by self-healing structure and protecting nanofillers”, (2012-2015, FP7 EU, smlouva č. 313978)
 • INKOM – “Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu”, (2012-2015, MPO-TIP, projekt č.FR-TI4/543)
 • BOPACS - “Boltless assembling Of Primary Aerospace Composite Structures”, (2012-2016, EK-FP7, č. smlouvy 314180)
 • CANAL – “Creating Nonconventional Laminates”, (2013-2017, EK - FP7, č. smlouvy 605583)
 • FSS – FUTURE SKY SAFETY, ”WP7.2 - Material solutions to mitigate fire, smoke and fumes in cabin“,  (2015-2018, EK - H2020, smlouva č. 640597)
 • CKLT - “Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí”, (2015-2019, TAČR – Centra kompetence, projekt č. TE02000032)
 • ACASIAS -“Advanced Concepts for Aero-Structures with Integrated Antennas and Sensors“,  (2017-2020, EK – H2020, č. smlouvy 723167)
 • DREAM  - “Design and Realization of equipped engine compartments including cowling for a fast compound rotorcraft”, (2017-2021, JU – Clean Sky 2, č. smlouvy 737955 – CS2)
 • LATTE – “Full Fairing for Main Rotor Head of the LifeRCraft demonstrator ”, (2017-2021, JU – Clean Sky 2, č. smlouvy 755483 – CS2)


kontaktní osoba:

Dr. Ing. Roman Růžek, vedoucí skupiny Materiály, Technologie a NDT, VZLÚ
tel: +420 225 115 153, e-mail: ruzek@vzlu.cz