Termoplastické kompozity pro letectví

Termoplasty

aktivity v oblasti termoplastů:

 • Ve spolupráci s partnery či zákazníky provádíme konstrukční návrh, strukturální analýzy a technologický vývoj leteckých dílů vyrobených z kompozitních materiálů s termoplastickou matricí
 • Termomechanické analýzy materiálů
 • Statické a únavové zkoušky vzorků, uzlů a konstrukcí
 • Provozní a klimatické zkoušky vzorků, uzlů a konstrukcí

 

VYBAVENÍ:

 • Vyhřívané desky, dílenský lis, subdodavatelsky – autokláv a vyhřívaný lis 
 • Laboratoře statických a únavových zkoušek
 • Laboratoř pro termomechanické analýzy
 • Laboratoře pro provozní a klimatické zkoušky

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • TERMOPLASTICKÉ KOMPOZITY -  “Verifikace metod pro návrh, konstrukci a technologii výroby dílů z vyztužených termoplastů na pokročilých aplikacích“, (2009-2012. MPO – TIP1, projekt č. FR-TI1/463)
 • TERMOPLASTY – “ Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastickou matrici“, (2013-2016, TAČR – ALFA3, projekt č. TA03010209)
 • TERMOPLAST – “Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí”, (2018-2020,  MPO-TRIO, č. projektu FV30033)


kontaktní osoba:

Dr. Ing. Roman Růžek, vedoucí skupiny Materiály, Technologie a NDT, VZLÚ
Tel: +420 225 115 153, e-mail: ruzek@vzlu.cz