Tepelně odolné kompozitní materiály a konstrukce

inkom-20150914112448

Kompozity pro tepelně namáhané aplikace:

 • Vývoj tepelně odolných kompozitních systémů
 • Vývoj tepelně odolných prvků leteckých konstrukcí (tepelné štíty, motorové gondoly)
 • Vývoj protipožárních přepážek
 • Vývoj tepelně-izolačních prvků
 • Vývoj tepelně odolných pěnových materiálů
 • Statické a únavové zkoušky materiálů, uzlů a konstrukcí
 • Provozní a klimatické zkoušky materiálů, uzlů a konstrukcí
 • Zkoušky žáruvzdornosti dle CS 25 Appendix F Part III
 • Zkoušky žáruvzdornosti a žárupevnosti dle DO160G, AC20-135, ISO2685

 

VYBAVENÍ:

 • Zázemí prototypové dílny
 • Laboratoř pro termomechanické analýzy
 • Laboratoře pro provozní a klimatické zkoušky
 • Laboratoře statických a únavových zkoušek
 • Laboratoř pro zkoušky žáruvzdornosti a žárupevnosti

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • INKOM – “Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu”, (2012-2015, MPO-TIP, projekt č.FR-TI4/543)
 • FSS – FUTURE SKY SAFETY, ”WP7.2 - Material solutions to mitigate fire, smoke and fumes in cabin“, (2015-2018, EK - H2020, smlouva č. 640597)
 • Pokročilé kompozitní materiály a technologie“, dílčí cíl 1 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO)

 

kontaktní osoba:

Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D., Vedoucí vývoje a konstrukce, Kompozitní technologie, VZLÚ
tel: +420 225 115 480, e-mail: cabrnoch@vzlu.cz