Startuje Program Clean Sky 2

Startuje Program Clean Sky 2

V novém balíčku je zahrnuto pokračování Společné Technologické Iniciativy Clean Sky v rámci Evropského programu Horizon 2020. Celkový rozpočet programu Clean Sky 2 je 4 mld. EUR. Evropská Unie plánuje do Clean Sky 2 investovat celkem 1,8 mld. EUR v rámci projektu Horizon 2020 a chce tak navázat na současné investice 0,8 mld. EUR, které do dnešního dne investovala do 7.RP.

V České republice projevilo zájem o účast v JTI Clean Sky 2 více než tři desítky subjektů zahrnujících letecké výrobce, MSP, výzkumná centra a univerzity. Těžiště účasti českého letectví bude v inovacích zaměřených na tři oblasti: efektivní výrobní technologie pro výrobu menších letadel (kovové i kompozitní konstrukce), vývoj leteckých turbovrtulových a turbohřídelových motorů menších výkonů, vývoj klíčových systémů letadel. Český letecký průmysl prosadil své výzkumné požadavky prostřednictvím evropského neformálního sdružení SAT - Small Aircraft Transport Group, které si klade za cíl posílení konkurenceschopnosti leteckých výrobců v EU v kategorii tzv. všeobecného letectví ( v angličtině známe jako General Aviation).

Program Clean Sky 2 bude zahájen v roce 2014 a ukončení je plánováno na rok 2024. Program bude zaměřen na výzkum a demonstrační aktivity s cílem snížit negativní vliv leteckého odvětví na životní prostředí. Inovace z programu Clean Sky budou využívány pro nové generace letadel, která postupně nahradí letadla současná. Clean Sky 2 bude jádrem Evropského výzkumného programu, který bude prostřednictvím dalších aktivit financován také na národní, regionální a soukromé úrovni. Tento způsob financování umožní dosáhnout ambiciózních environmentálních cílů, které jsou stanoveny ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) do roku 2020.

Více informací o Clean Sky 2 naleznete ZDE.