Stanovení materiálových vlastností a experimentální analýza napětí

materiálové analýzy a zkoušky:

 • Statické a únavové zkoušky vzorků (“coupon testing“), panelů a částí konstrukcí (zkoušky řízené deformací nebo silou, hysterezí smyčky, aj.) vyrobených z kovových i kompozitních materiálů
 • Vývoj metodik a postupů nestandardních a vývojových zkoušek dle požadavků zákazníků
 • Pevnostní zkoušky v prostředí s řízenou teplotou a vlhkostí
 • Termomechanické zkoušky kompozitních materiálů – modely pružnosti v závislosti na růstu a poklesu teploty
 • Materiálové zkoušky (uniaxial/biaxial material tests), fraktografické analýzy
 • Měření poměrných povrchových deformací a měření makrodeformací (posuvů), experimentální analýza napětí, (tenzometrie, laserová interferometrie, fotogrammetrie), prohlídky NDT
 • Zkoumání šíření únavových poruch (např. únavových trhlin)
 • Metalografické rozbory, analýzy lomových ploch
 • Lomová houževnatost (K-faktor, J-integrál, plastická zóna)
 • Zkoušky třecí koroze
 • Zkoušky žárupevnosti a ohňovzdorosti materiálů až do teploty 1 200°C
 • Simulace rázových poškození (do cca 190 J)
 • Zkušební metody pro evaluaci vlastností kompozitních materiálů:
  • Tah
   • Lamináty ASTM D3039
   • Sendviče ASTM C297
   • Lamináty s otvorem ASTM D5766
  • Tlak
   • Lamináty (IITRI) ASTM D3410
   • Lamináty (kombinované zatížení CLC) ASTM D6641
   • Lamináty (zatížení hrany) EN 2850B
   • Tělesa s otvorem ASTM D6484
   • Tlak po impaktu (CAI) ASTM D7137
   • Sendviče (zatížení hrany) ASTM C364
   • Sendvičové jádro ASTM C365
   • Plasty ASTM D695
  • Ohyb
   • Lamináty ASTM D7264
   • Sendviče ASTM D7249
   • Smyk jádra ASTM C393
   • Plasty ASTM D790
   • Zakřivený laminát ASTM D6415
  • Smyk
   • Krátký nosník (ILSS) ASTM D2344
   • Smyk v rovině (±45°) ASTM D3518
   • V-vrub (Iosipescu) ASTM D5379
   • V-vrub (Rail Shear) ASTM D7078
   • V rovině ASTM D3846
   • Sendviče, jádra ASTM C273
   • Vytažení šroubu ASTM D7332
  • Spoj
   • Přeplátovaný spoj (kov) ASTM D1002
   • Přeplátovaný spoj (plast) ASTM D3163
   • Přeplátovaný spoj (laminát) ASTM D3528, ASTM D5868
   • Otlačení laminátu ASTM D5961
  • Impakt
   • Poškození rázem ASTM D7136
  • Lomová houževnatost
   • Mód I (DCB) ASTM D5528
   • Kombinace módu I/II (MMB) ASTM D6671
   • Šíření trhliny v módu I/II při cyklickém zatížení ASTM D6115
  • Odlup
   • Sendvič (Drum Peel) ASTM D1781
   • Kovy (Roller Peel) ASTM D3167
  • Vlhčení
   • Absorpce vlhkosti ASTM D5229
   • Absorpce vody ASTM C272
 • Experimenty v kombinaci s teplotou od -65°C do 250°C
 • Návrh a výroba zkušebních přípravků na míru
 • Fraktografické analýzy lomu a výbrusů
 • Zkušební metody pro evaluaci vlastností kovových materiálů: celá škála testů dle ASTM, EN, ČSN standardů a přání zákazníků
 • Návrh a výroba přípravků
 • Modelování virtuálního testování a vlastností kompozitních materiálů a konstrukcí, seznámení se s materiály typu FML (fiber metal laminate) – hybridní konstrukce kov-kompozit, tzv. glary, jejich aplikace, chování a NDT

 

VYBAVENÍ:

 • Jednoosé zatěžovací stroje pro statické zatížení a únavu při silách až do 2 000 kN
 • Zkušební klimatické komory pro mechanické testování -65°C až 250°C
 • Klimatické komory na dlouhodobé vlhčení při 70°C/85%r.v.
 • Vysokoteplotní pece do teploty 1 100°C, impedanční ohřev do teploty 1 200°C
 • DIC (Digital Immage Correlation) – bezkontaktní plošné měření deformací a sledování pohybu bodů na konstrukci pomocí korelace digitálního obrazu
 • Různé druhy průtahoměrů včetně duálních, laserový extenzometr
 • Systém pro měření délek trhlin FRACTOMAT
 • Tenzometrování (kontinuální vícekanálové měření s využitím odporových a optických senzorů)
 • Mikroskopy – elektronový skanovací, metalografický, 3D

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • TERMOPLASTICKÉ KOMPOZITY -  “Verifikace metod pro návrh, konstrukci a technologii výroby dílů z vyztužených termoplastů na pokročilých aplikacích“, (2009-2012. MPO – TIP1, projekt č. FR-TI1/463)
 • CERFAC – “Cost Effective Reinforcement of Fastener Areas in Composites“, (2010-2014, FP7 EU, smlouva č. 266026)
 • STRAINMON – “Strain Monitoring in Composite Stiffened Panels Using Sensors“, (2011-2012, JU – Clean Sky, Project ID: 296514)
 • SONACA -  “Pevná náběžná hrana kompozitového křídla letounu CS100“ (2009-2013, MPO – TIP1, projekt č. FR-TI1/291)
 • INMA – “Innovative manufacturing of Ti sheet parts for cost-efficiency and flexibility“, (2010-2014, FP7 EU, č.smlouvy 266208
 • IASS – „Improving the aircraft safety by self-healing structure and protecting nanofillers”, (2012-2015, FP7 EU, smlouva č. 313978)
 • ESPOSA - moderní turbínové motory pro malá letadla, WP6.5 New design and manufacturing approaches for “hot“ composite nacelles (2011-2015, EK – 7. rámcový program EU, č. smlouvy 284859)
 • SARISTU – „Smart Intelligent Aircraft Structures“, (2011-2015, FP7 EU, č. smlouvy 284562)
 • INKOM – “Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu”, (2012-2015, MPO-TIP, projekt č.FR-TI4/543)
 • BOPACS - “Boltless assembling Of Primary Aerospace Composite Structures”, (2012-2016, EK-FP7, č. smlouvy 314180)
 • TERMOPLASTY – “ Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastickou matrici“, (2013-2016, TAČR – ALFA3, projekt č. TA03010209)
 • CANAL – “Creating Nonconventional Laminates”, (2013-2017, EK - FP7, č. smlouvy 605583)
 • FSS – FUTURE SKY SAFETY, ”WP7.2 - Material solutions to mitigate fire, smoke and fumes in cabin“,  (2015-2018, EK - H2020, smlouva č. 640597)
 • CKLT – “Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí”, (2015-2019, TAČR – Centra kompetence, projekt č. TE02000032)
 • ACASIAS -“Advanced Concepts for Aero-Structures with Integrated Antennas and Sensors“,  (2017-2020, EK – H2020, č. smlouvy 723167)
 • OASIS – “Optimisation of Friction Stir Welding (FSW) and Laser Beam Welding (LBW) for assembly of structural aircraft parts“, (2018-2020, JTI Clean Sky 2, smlouva č. 785557)
 • TERMOPLAST – “Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí”, (2018-2020,  MPO-TRIO, č. projektu FV30033)
 • DREAM  - “Design and Realization of equipped engine compartments including cowling for a fast compound rotorcraft”, (2017-2021, JU – Clean Sky 2, č. smlouvy 737955 – CS2)
 • LATTE – “Full Fairing for Main Rotor Head of the LifeRCraft demonstrator ”, (2017-2021, JU – Clean Sky 2, č. smlouvy 755483 – CS2
 • “Chytré a spolehlivé letecké konstrukce“, dílčí cíl 3 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO ).

 

kontaktní osoba:

Dr. Ing. Roman Růžek, vedoucí skupiny Materiály, technologie a NDT, VZLÚ
tel: +420 225 115 153, ​e-mail: ruzek@vzlu.cz