Spolupráce se Škoda Power a První brněnskou strojírnou Velká Bíteš

Slavnostní zprovoznění turbínového stavu

Dne 29. dubna 2010 se uskutečnilo slavnostní zprovoznění turbínového stavu, který vznikl v rámci řešení projektu "Výzkum nestacionárního proudění v axiálním turbínovém stupni" podporovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu (FT-TA5/067). Projekt je řešen ve spolupráci univerzit, VZLÚ a dvou průmyslových partnerů, Škoda Power a První brněnská strojírna Velká Bíteš, kteří také budou hlavními uživateli výsledků. V rámci projektu bylo vyvinuto speciální zařízení pro výzkumu nestacionárního proudění v axiálním turbínovém stupni. Zařízení, které by mělo pomoci při návrhu nové generace turbín, je provozováno v areálu VZLÚ, na pracovišti Palmovka, kde se provádí cela řada dalších měření v oblasti vysokorychlostní aerodynamiky.

Slavnostního zprovoznění zkušebního zařízení byli přítomni zástupci všech partnerů, tj. Škoda Power, a.s., PBS Velká Bíteš, ČVUT Praha, ZČU Plzeň a VZLÚ. A jelikož se jednalo u důležitou událost, nechyběli ani zástupci korejského koncernu Doosan, který se stal v minulém roce novým vlastníkem Škody Power.

Nový turbínový stav pro měření axiálních turbínových stupňů bude sloužit zejména pro základní a aplikovaný výzkum v problematice lopatkových strojů. Zařízení je vybaveno prostředky pro nestacionární měření proudu v rovině za rotorem, čímž se otevírají nové možnosti pro výzkum proudění v turbínách.