Spolupráce s Fokker Aerostructures

VZLÚ získal zakázku od společnosti Fokker Aerostructures B. V. (bývalý Stork Fokker AESP B.V.) a uzavřel smlouvu na statické a únavové zkoušky nezmenšených částí směrovek letounu Gulfstream G650. Podpis dohody korunoval období technických a obchodních jednání, trvajících od počátku roku 2009.

Fokker Aerostructures se zabývá vývojem, testováním a výrobou ocasních ploch z částečně kompozitních materiálů pro obchodní proudová letadla Gulfstream G650 společnosti Gulfstream Aerospace Corporation. Tato nová generace služebních letounů poprvé vzlétla dne 25. listopadu 2009 z mezinárodního letiště Savannah.

G650 vybavený motory Rolls-Royce BR725 je schopen cestovat na vzdálenost 7000 námořních mil rychlostí 0,85 machů s maximální provozní rychlostí 0,925 machů.

Letadlo je navrženo v souladu s požadavky FAR / CS 25 a test v plném rozsahu bude součástí typového ověření letové způsobilosti za přítomnosti EASA a FAA. Hlavní fáze testování směrovek budou dokončeny v průběhu druhého a třetího čtvrtletí roku 2010.