Spolupráce s firmou DAHER KARBOX s.r.o.

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. testoval vojenský kontejner firmy DAHER KARBOX s.r.o. ofukováním pevnými a kapalným částicemi za použití ventilátoru v proudovodu se zúžením a s tím související technologií. Zároveň byla ověřena stabilita kontejneru.

Test byl postupně prováděn pískem, prachem, ledem a vodou. Cílem variant testů bylo prokázání úrovně těsnosti těsnění lemů dveří a oblasti klimatizace. Zároveň byla ověřována odolnost kontejneru vůči 15 minutovému proudu vzduchu o rychlosti do 52 m/s. Do vzduchu byly posupně přidávány výše uvedené substráty.

Pevné částice substrátů (viz výše) byly dávkovány pomocí systému pro sypání částic na dýze, resp. voda byla pouštěna hadicí do stejného místa (do násypky). Stabilita kontejneru pro případ silného větru byla ověřena výpočtem.

Systém fungoval bez problémů a samotné testy prokázaly dobrou odolnost kontejnerů.