Spolupráce s EADS PZL “Warszawa-Okecie” S.A.

Spolupráce s EADS PZL

Na konci května 2010 uzavřel VZLÚ smlouvu s EADS PZL “Warszawa-Okęcie” S.A. na únavové zkoušky draku letounu PZL-130 "Orlik" TC-II. Slavnostního podpisu kontraktu se zúčastnili čelní představitelé EADS PZL a polského vojenského leteckého institutu ITWL (INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Air Force Institute of Technology). Zástupci obou organizací měli při návštěvě VZLÚ možnost blíže projednat technické požadavky zkoušek a blíže se seznámit s aktivitami VZLÚ.

Předmětem únavových zkoušek je drak dvoumístného turbovrtulového letounu určeného pro základní a navazující výcvik vojenských pilotů. Zkušební program únavové zkoušky začne po technické přípravě v roce 2011 a bude ukončen reziduální statickou zkouškou v roce 2014. Letoun bude prokazován dle požadavků předpisů FAR 23 a vojenských předpisů polského ministerstva obrany.

Zkouška, při které bude simulován typický výcvikový provoz, se uskuteční na moderním digitálně řízeném elektrohydraulickém zkušebním zařízení MTS Aero 90 metodou, která odpovídá současné úrovni průkazu pevnostní spolehlivosti draků letadel. V průběhu zkoušky bude konstrukce letounu v kritických místech detailně sledována VZLÚ i polskými odborníky na vznik a rozvoj únavových poškození s využitím moderních technik NDT.

Více informací o projektu PZL-130 "Orlik" TC-II naleznete na:
http://classic.eads.net/1024/en/businet/airbus/airbus_military/pzl/pzl.html