Spolehlivé lokomotivy pro extrémní klimatické podmínky

lokomotivni celky projekt

VZLÚ se neorientuje pouze na leteckou techniku, ale jeho činnosti zasahují do všech odvětví průmyslu. Znalosti a zkušenosti v oblasti aerodynamiky a pevnosti letadel jsou velmi dobře využitelné i při vývoji pozemních dopravních prostředků.

V návaznosti na nově se otevírající trhy na dálném východě narůstá potřeba zvýšit spolehlivost strojních systémů lokomotiv či zaručit tepelnou pohodu v kabině strojvedoucího.  V souvislosti s touto výzvou se VZLÚ zapojil do programu ALFA Technologické agentury ČR (TA ČR) č. TA03030465 společně s výrobcem lokomotiv CZ LOKO.

Cílem první etapy projektu, která skončila koncem loňského roku byla identifikace kritických míst zateplení kabiny a ověření instalovaného tepelného výkonu pro extrémní klimatické podmínky. K tomuto testování byla použita numerická simulace proudění vzduchu v kabině. Pro tento účel byl ve VZLÚ připraven zjednodušený geometrický model, který byl dál zpracován metodou konečných objemů.

Druhá etapa je zaměřena na systém stlačeného vzduchu, který se využívá při odbrždování vlaku s cílem identifikovat rizikové režimy a místa.

Výsledkem bude návrh celků lokomotivy s optimální energetickou účinností, bezpečnou funkcí a plnící obecné drážní normy s přesahem na normativní základnu platnou pro extrémní klimatické podmínky (GOST).