Speciální kompozitní konstrukce pro vesmírné aplikace

kompozit-kosmos-20181207105106

kompozity pro využití v kosmu:

 • Vývoj sendvičových kompozitních konstrukcí
 • Vývoj monolitních kompozitních konstrukcí
 • Termomechanické analýzy materiálů
 • Mechanické zkoušky materiálů, konstrukčních uzlů a konstrukcí
 • Vibrační a šokové zkoušky
 • Tepelné cyklování ve vakuu
 • Návrh a výroba zkušebních přípravků (MGSE)
 • NDT kompozitních a sendvičových konstrukcí

 

vybavení:

 • Termovakuová komora
 • Vibrátory
 • Šokový stůl

 

řešené výzkumné projekty:

 • OPTIKOM – “Kompozity s modifikovanými optickými vlastnostmi povrchu pro aplikace ve vesmíru”, (2017-2020, MPO – TRIO, projekt č. FV20457)
 • Pokročilé kompozitní materiály a technologie“, dílčí cíl 4 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO ).

 

kontaktní osoba:

Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D., Vedoucí vývoje a konstrukce, Kompozitní technologie, VZLÚ
tel: +420 225 115 480, e-mail: cabrnoch@vzlu.cz