Slavnostní otevření společnosti Serenum, a.s.

Slavnostní otevření Serenum, a.s.

Slavnostní otevření Serenum, a.s.

V říjnu 2013 byla slavnostně otevřena dceřiná společnost VZLÚ firma Serenum, a.s., která vyvíjí a dodává speciální vědecké přístroje a zařízení určené pro experimenty a měření prováděná v kosmu.

Firma sídlí v areálu VZLÚ, Beranových 130, Praha – Letňany. VZLÚ je jediným vlastníkem s většinovou účastí v představenstvu firmy. Personální složení vzniklo na základě dlouhodobě budovaných týmů odborných pracovníků, kteří garantují kvalitu nabízených služeb.

Mezi hlavní služby společnosti patří zakázkový návrh elektroniky, návrh měřících a řídících algoritmů či správa času a hodin.

Hlavním posláním společnosti Serenum, a.s. je rozvoj aktivit v oblasti kosmonautiky. Mezi nejvýznamnější patří vývoj mikroakcelerometrů využívaných pro výzkum ionosféry. Více informací najdete na stránkách https://serenum.cz/?lang=cs